Capabel Onderwijs

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Jij als sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener ondersteun je mensen die in de problemen zitten. Die problemen kunnen uiteenlopen van schulden tot aan alcoholverslaving en van voortijdig schoolverlaters en spijbelaars tot aan woninguitzettingen. Je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je werk wordt daarmee uitdagend en gevarieerd. In de opleiding leer je hoe je mensen kunt helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en hoe ze hun problemen kunnen oplossen. Binnen je werk behandel je vragen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, financiŽn, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs, consumentenzaken en bestaande regelingen en voorzieningen.
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener kun je terecht in de gezondheidszorg, maar ook bij justitie, de schuldhulpverlening, welzijnswerk, het onderwijs, een gemeente of bijvoorbeeld de woningbouw of de politie. En dit zijn nog maar een paar werkterreinen.
Korte MBO opleiding
Uniek aan de erkende opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van Capabel is de korte studieduur! Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen en hierna direct als Sociaal-maatschappelijk dienstverlener aan de slag. Met 4 startmomenten per jaar ťn 8 locaties verspreid door het land kun jij starten waar en wanneer het jou uitkomt.
Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.
Er is 1 vaste lesdag per week op school. De overige tijd besteed je aan online lessen (webinars), zelfstudie en BPV (stage). De vaste schooldag is erg handig voor je eigen weekindeling. Omdat de BOL opleidingen van Capabel aan alle kwaliteitseisen voldoen waar een ROC ook aan voldoet kan je bij Capabel ook studiefinanciering aanvragen!
GeÔnteresseerd in de BBL variant van de opleiding? Klik dan hier voor meer informatie.

Opleidingsinhoud

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van sociaal-maatschappelijk dienstverlener in het bijzonder. Met de keuzedelen kan je je specialiseren en onderscheiden.
Flexibel studeren
Je gaat 1 dag per week naar school. De lessen worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.
Bij Capabel volg je een verkorte MBO opleiding, intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.
Beroepsgerichte vakken
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener heb je een veelzijdige functie waarin je mensen begeleidt op allerlei terreinen. In de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener leer je over de volgende onderwerpen:

Doelgroepen, ontwikkelingspsychologie en communicatie
Rapportage en communicatie
Wonen, werk en vrije tijd
Werken in een organisatie
Dienstverleningsplannen
Juridische kaders
Voorlichting en advies

Generieke vakken
Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.
Keuzedelen
Bovenop het basis- en profieldeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden, of waarmee je makkelijker kunt doorstromen naar het HBO onderwijs. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

SMD-1:Jeugd- en opvoedhulp
SMD-2:Wijkgericht werken, Diversiteit

STAGE OF WERKEN
Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. De BPV moet je volgen in een erkend leerbedrijf. Zie de website http://www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven.
Onze opleiding heeft twee varianten: je volgt de BOL opleiding of de BBL opleiding. Het verschil tussen die twee is dat je bij de BOL variant stage loopt en in de BBL variant werkt. Heb je al werk bij een erkend leerbedrijf, dan kun je de BBL variant volgen. Je stage duurt dan 984 uur.
Als je geen werk hebt bij een erkend leerbedrijf en aanspraak wilt maken op studiefinanciering, dan volg je de BOL variant. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep je waar nodig zal ondersteunen. Je stage duurt dan 576 uur.
En wat is er nou leuker dan je opgedane kennis en vaardigheden meteen kunnen toepassen in de praktijk? Zo zie je meteen wat je allemaal al kunt en doe je al meteen werkervaring op. En dingen die minder goed gaan, kun je dezelfde week nog in de klas bespreken en verbeteren. Een ervaren praktijkbegeleider van Capabel Onderwijs Groep begeleidt je hierbij.
TOETSING EN EXAMINERING
Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiŽle kwalificatiedossier Sociaal-maatschappelijk dienstverlener met crebonummer 25489.
Toelating
Voordat je start met de opleiding maak je een intaketoets en hebben we een intakegesprek.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-3. Voorafgaande aan de opleiding vindt een intake plaats.

Opleidingsduur

15 maanden

Kosten

411,- per termijn

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.