Learnit

Samenwerken en doelbewust communiceren

Algemene informatie over de cursus

Om goed samen te kunnen werken heb je bepaalde sociale en tactische vaardigheden nodig. In een samenwerking zijn openheid en eerlijkheid voorwaarden, evenals heldere communicatie en respect voor wat de ander doet en kan. In onze tweedaagse training leer je alle aspecten die nodig zijn om je eigen samenwerkingsvaardigheden te verbeteren.

Inhoud van de cursus

Hoewel samenwerken iets is dat je samen doet, kun je wel degelijk werken aan jouw samenwerkingsvaardigheden. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat jij je vaardigheden hierin verbetert?

Natuurlijk heeft samenwerken alles te maken met communicatie. Daarom gaan we in onze tweedaagse training Samenwerken en doelbewust communiceren aan de slag met de communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed te kunnen samenwerken. Daarbij gaan we kijken naar wie je bent, wat je drijfveren zijn, hoe je bent en hoe je meer uit jezelf kunt halen. Daarnaast is het samenwerkingsproces belangrijk: Hoe kun je afbakenen en goede, realiseerbare doelen stellen? In de praktijk gaat alles altijd net even iets anders dan gepland. Daarom besteden we ook aandacht aan flexibiliteit en prioriteiten stellen.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

Communiceren (praten n luisteren):

Inzicht in beide kanten van het communicatieproces
Actief luisteren:

Luisteren is een belangrijk deel van goede communicatie
Gesprekken samenvatten en opvolgen:

Door het samenvatten en opvolgen van gesprekken weet je gesprekspartner dat je hem of haar serieus neemt
Afspraken nakomen:

Op tijd en zoals afgesproken doen wat je belooft
Feedback geven en ontvangen:

De feedbackregels
Motiveren:

Motivatie van jezelf en van degene met wie je samenwerkt
Omgaan met diversiteit (persoonlijkheidsstructuren):

Ieder mens is anders. Het is belangrijk om op verschillende manieren met verschillende mensen om te kunnen gaan
Onderhandelen:

Onderhandelen is niet alleen 'what's in it for me?', maar ook de ander iets gunnen
Doelen stellen (SMART):

Gericht op een doel afgaan via het SMART-model (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)

Resultaten

Na afloop van de training heb je gewerkt aan:

  • het communicatieproces;
  • je eigen communicatieve vaardigheden en
  • alle aspecten van het samenwerkingsproces

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die meer uit hun samenwerking met anderen willen halen. Herken je jezelf in n of meer van onderstaande punten?

  • Je loopt soms vast in de samenwerking met anderen
  • Je wilt optimaal gebruikmaken van de kwaliteiten van jezelf en anderen
  • Je wilt je sociale en tactische vaardigheden aanscherpen

Deze lijst is natrlijk niet compleet: iedereen is immers anders: Waar wil jj aandacht aan besteden op het gebied van samenwerken?

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zlf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers genventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

950 Euro
inclusief koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, Groningen, Utrecht, Zwolle, Rotterdam, Live Online

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.