ROC Midden Nederland

Technisch Projectleider Elektrotechnische en Werktuigkundige Installatie

Algemene informatie over de cursus

Een technisch projectleider houdt zich voornamelijk bezig met offertes, contracten, aanbestedingen en uitvoering van grote complexe projecten in de elektro- en/of installatiebranche. Hij is in staat zowel mondeling als schriftelijk met opdrachtgevers te communiceren en weet als geen ander de opdrachtgever vanuit zijn expertise te overtuigen.

Inhoud van de cursus

Tijdens deze opleiding worden de volgende vakken aangeboden:

Contractmanagement
Principes van projectmatig werken; Werkresultaten vooraf vast stellen, omschrijven, afbakenen en plannen, risicoanalyses uitvoeren met betrekking tot resultaatgebieden uitvoeren en vertalen naar consequenties voor de aanpak; Algemene bedrijfskunde: onderscheiden van diverse organisatievormen (lijnorganisatie, matrixorganisatie, etc.), specifieke kenmerken van organisatievormen; Organisatie van het bouwproces: partijen, belangen, verantwoordelijkheden, leveranciers en onderaannemers; Contracten en Contractbeheer; Aanbesteden: vormen van aanbesteden; Bestekken (+ administratieve voorwaarden): besteksystematiek (STABU), uniforme administratieve voorwaarden kennen en er ermee kunnen werken (UAV(TI) Technische installaties, UAV(GC) geÔntegreerde contacten 2005; Bankgarantie, concerngarantie.

Projectmanagement
Taak projectleider: rollen, taken en verantwoordelijkheden; Projectleider en managers in de bestaande organisatie: overeenstemming over doelstellingen, samenwerken en onderhandelen, delen van verantwoordelijkheid; Persoonlijke kwaliteit: bewustwording van en omgaan met eigen sterke en zwakke punten; Teamkwaliteit: optimaal inzetten van persoonlijke kwaliteiten; Actie- en implementatieplan: zelf een actieplan opstellen, ondersteund door collega deelnemers en trainer; Kwaliteitssystemen (ISO, Balanced Score Card); Processen binnen het installatiebedrijf; Dossieropbouw; Calculatietechnieken: kostprijsbepaling (materialen, montage, (Ende), begeleiding), toeslagen; Offertes: open begrotingen, opstellen van een offerte (werkopdracht); FinanciŽle projectbewaking: resultaat na einde werk, meer-/minderwerk; Inkoopstrategie; Building Information Model, Integraal ontwerpen met BIM.

Communicatie
Rapporteren: het schrijven van een technisch rapport / financiŽle rapportage directie, het schrijven vaneen offerte / brief / inschrijving; Presenteren: mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, houding en attitude; Vergadertechnieken; Samenvatten; Onderhandelen, conflict hanteren en adviseren.

Ontwerpen
Duurzaamheid, o.a. ook de beoordelingsmethode om duurzaamheidsaspecten van nieuwe gebouwen te bepalen (BREAAM; Building Research Establishment Environmental Assessment Methode); Levensduurkosten, inzichtelijk maken van de kosten van onderhoud, exploitatie en afschrijving na oplevering.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Projectleider Installatietechniek is een van de volgende diplomaís noodzakelijk:
  • post-mbo diploma MIT-W (TWI en/of TBO)
  • post-mbo diploma MIT-E
  • diploma HTS OAT
  • gedetailleerde technische voorkennis is geen must, wel een prť
  • diploma HBO Elektrotechniek

Duur van de cursus

30 dagdelen

Kosten van de cursus

Opleidingskosten Ä 3.035,- inclusief lesmateriaal.
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen via OTIB.

Bijzonderheden

Tijdens de opleiding worden deeltentamens afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met een tweetal groepscases. Deelnemers die slagen ontvangen een door de installatietechnische branche erkend diploma.

Plaatsen / leslocaties

Harmonielaan 2, Nieuwegein

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.