International Management Forum

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor

Algemene informatie over de cursus

Logistieke kosten maken een steeds belangrijker deel uit van de productiekosten. Kostenoptimalisatie van de logistieke processen staat daarom hoog in het vaandel bij vrijwel elke organisatie. Om dit te realiseren heeft u als logistiek manager specifieke en diepgaande kennis nodig van de optimale functionering van logistieke processen.

Wanneer u de effectiviteit van een logistieke organisatie en de supply chain wilt beoordelen moet u met een vaste regelmaat toetsen of het systeem nog doeltreffend is en vervolgens kijken of u het kunt verbeteren. U heeft niets aan procedures en instructies wanneer u niet regelmatig onderzoekt of er nog volgens de vastgestelde afspraken wordt gewerkt. Met andere woorden, het is absoluut noodzakelijk om de (operationele) organisatie periodiek te beoordelen: u meet, constateert eventuele afwijkingen, voert verbeteringen door en evalueert de doorgevoerde verbeteringen.

Het doel van deze praktijkgerichte opleiding is om logistieke professionals op te leiden tot logistiek auditor die in staat zijn om de logistieke processen in het bedrijf in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. In 5 lesmodules krijgt u praktisch bruikbare informatie om op professionele wijze kritische en verbeteringsgerichte logistieke audits uit te voeren.

Inhoud van de cursus

In deze logistieke topopleiding leiden we professionals op die in staat zullen zijn om de logistieke processen in hun bedrijf - en in de keten van processen die bedrijven verbinden - in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. Een van de hoofddoelstellingen van deze opleiding is het leren toepassen en overzien van processen in hun samenhang. Wanneer u deze Logistiek Auditor opleiding heeft doorlopen, heeft u:
  • Een duidelijk inzicht in het functioneren van de totale supply chain
  • Praktische richtlijnen gekregen voor het verbeteren van uw interne logistieke organisatie en value chain
  • De beschikking over een praktisch raamwerk van best practices in logistiek en supply chain
  • Inzicht in factoren die de beoogde veranderingen kunnen vertragen of blokkeren, en
  • Kunt u duidelijke meetpunten bepalen voor het meten en evalueren van de operationele organisatie, de gebruikte systemen en de waardeketen

Inhoud van de opleiding

De opleiding Logistiek Auditor bestaat uit 5 modules van elk 3 dagen, t.w.:

Module 1 – Grondslagen van Supply Chain Management (SCM)
Module 2 – Logistiek, transport en distributie in de praktijk
Module 3 – Productiemanagement en productieplanning in de praktijk
Module 4 – Voorraadbeheer in de praktijk
Module 5 – Beoordelen van logistieke systemen

Alle modules zijn ook los te volgen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding de Logistiek Manager als Logistiek Auditor is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op strategisch/tactisch niveau, interne adviseurs en/of medewerkers van stafafdelingen en leidinggevenden binnen een logistieke organisatie.
Niveau van de opleiding

De opleiding wordt op een HBO/Bachelor denk- en werkniveau gegeven. Wij verwachten van u veel zelfstandigheid, discipline en een actieve houding tijdens de opleiding.

Duur van de cursus

15 dagen

Kosten van de cursus

De kosten van de volledige opleiding de Logistiek Manager als Logistiek Auditor bedragen € 9.980,- (excl. BTW) per persoon excl. de kosten van de praktijkopdracht. De kosten van de logistieke audit praktijkopdracht bedragen € 1.480,- (excl. BTW) per persoon. U voert de praktijkopdracht binnen uw eigen bedrijf uit waarbij u gedurende de dag beoordeeld wordt door een onafhankelijke auditor/assessor. De modules zijn ook los te volgen en kosten dan € 2.480,- (excl. BTW) per persoon per module. Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, (deel)examen(s), koffie/thee en alle lunches.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in het land

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.