Grafische Cursussen

ADOBE INDESIGN BASIS – Grafische Cursussen

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

InDesign wordt toegepast in diverse beroepsvelden: grafische vormgeving, communicatie, marketing, printmedia. Overal waar sprake is van integratie van tekst en beeld is InDesign de toonaangevende software. Ook in interactieve producten speelt InDesign een belangrijke rol. Denk aan interactieve tijdschriften op tablets etc.

Opleidingsinhoud

ADOBE INDESIGN BASIS (2 DAGEN)

In de cursus InDesign basis leer je drukwerk als flyers, bro­chu­res en boeken te maken. Centraal staan de funda­men­tele principes van dit opmaak­pro­gram­ma zoals kaders en hun inhoud, typogra­fi­sche mogelijk­he­den, stramien­pagina's, stij­len en effec­ten. Ook de toepassing van vor­men en kleu­ren komt aan bod, evenals het klaarmaken van een PDF voor de drukker.

Met het veelgebruikte opmaakpro­gramma InDesign combi­neer je tekst en beeld tot diverse drukwerkuitingen. Veel bedrijven en zelfstandigen willen de opmaak en vorm­geving in huis halen om kosten te besparen. Na deze cursus beheers je de vaardigheid om dit daadwerkelijk in gang te zetten. Je leert flyers, brochures en boeken, maar ook briefpapier, posters en nieuwsbrieven vorm te geven en op te maken. Aan bod komen ook de voorbereidingen die je moet treffen om het materiaal naar een drukker te sturen.

IS DEZE CURSUS VOOR JOU?

De cursus InDesign is ontworpen voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van vormgeving en opmaak. Ook als je al een klein beetje met InDesign hebt geëxpe­ri­men­teerd, maak je in deze cur­sus een volgende stap mid­dels zogenaamde expert-oefe­nin­gen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld.

WAT LEER JE?

De interface: documenten openen, beheren en rang­schikken, navigatie, een nieuw docu­ment aanmaken, marges, kolommen.
Tekst en tekstkaders: tekst typen, kopiëren en plakken of plaatsen, tekst verbinden, speciale en onzichtbare tekens, teken- en alinea­stijlen, alinealijnen, het werken met tabstops, opsommingen en genum­merde lijsten, automatische pagina­nummering.
Illustraties en illustratiekaders: illustraties plaatsen en aanpassen, opties illustratiekader, tekstomloop, bestandsformaten.
Kleur, vormen en lijnen, objectstijlen: inleiding in de kleurenleer, RGB, CMYK en PMS-kleuren, de panelen 'Kleur', 'Stalen' en 'Verloop', vormen, trans­for­maties (schalen, roteren, schuin­trek­ken en spiegelen), hoekopties, de gereedschappen 'Pen' en 'Schaar', referentiepunt, Adobe kleurthema's
Pagina's en basispagina's: het paneel Pagina's, typische elemen­ten op basispagina's, linealen, marges en kolommen, rasters en hulplijnen, een layout maken met behulp van hulplijnen, het werken in lagen.
Transparantie, effecten, overvloei-modi: prepress, kleurgescheiden weergave, Preflight-profielen, export naar PDF en andere bestandsformaten, een pakket maken.

WAT GEBEURT ER NA MIJN AANMELDING

Na je aanmelding ontvang je een of meerdere vervolgmails met nadere informatie over de cursus en zo nodig de installatie van de software op je laptop. Daarin wordt gewezen op de diverse licentie-mogelijkheden die Adobe aanbiedt. We hopen je te zien op de cursus InDesign Basis!

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Algemene computerkennis: bestanden openen, opslaan, het werken met een USB-stick.

Opleidingsduur

2 dagen

Kosten

De prijs van de cursus 'Adobe InDesign Basis' bedraagt € 575,- ex BTW. Het is mogelijk om tijdens de lesdagen een laptop van ons te huren met daarop de software geïnstalleerd. Deze cursus komt in aanmerking voor het STAP-budget.

Bijzonderheden

Je ontvangt een certificaat na afloop van de cursus. Tot 3 maanden na afloop van de cursus kun je gratis met vragen of eigen InDesign-projecten bij de docent terecht. 2 x lunch is inbegrepen.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Breda

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.