Grafische Cursussen

ADOBE ILLUSTRATOR BASIS – Grafische Cursussen

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Illustrator wordt ingezet in de grafische industrie om logo's, cartoons, iconen, pictogrammen, patronen, infographics en tekeningen,mee te maken. Als zelfstandig illustrator, DTP-er, grafisch vormgever of mode-ontwerper is Illustrator de de facto standaard.

Opleidingsinhoud

ADOBE ILLUSTRATOR (2 DAGEN)

Illustrator is het toon­aan­gevende program­ma om vec­tor­afbeel­din­gen te maken. In de cur­sus Illus­tra­tor Basis leer je in no time logo’s, picto­gram­men, com­plexe en typo­grafische illus­tra­ties te maken. Je krijgt ook alle tech­nische ken­nis om je werk ge­schikt te maken voor druk­werk of digi­taal gebruik.

Met het veelgebruikte tekenpro­gramma Illustrator komt je creatieve kant volledig aan bod en maak je de overstap van analoge schets naar digitaal ontwerp. Na deze cursus beheers je de vaardigheid om logo's en pictogrammen of iconen te ontwerpen. Je maakt tekeningen en combineert deze met de tekstmogelijkheden van Illustrator. Ook informeert de docent je over de voorbereidingen die je moet treffen om je ontwerpen naar een drukker te sturen.

IS DEZE CURSUS VOOR JOU?

De cursus Illustra­tor is geschikt voor ieder­een die digitaal creatief aan de slag wil. Voorkennis is niet vereist. Ook als je al een klein beetje met Illustrator hebt geëxperi­menteerd, maak je in deze cur­sus een vol­gende stap middels zoge­naamde expert-oefe­nin­gen. Cur­sis­ten zijn meestal werk­zaam in de marke­ting, grafische vorm­ge­ving of reclame­wereld. Ze willen logo’s, illustraties, visuals, iconen of aantrekkelijke info­graphics maken voor hun bedrijfs­presen­taties of website.

WAT HEB JE NODIG?

Hard- en software: Tijdens de lessen werk je op je eigen laptop (Windows of MacOS) of huur je er een (meerprijs € 49,–). Ook is een Adobe-CC-licentie nodig. Bij huur van een laptop is deze licentie inbegrepen.
Benodigde voorkennis: Meer dan algemene computerkennis is niet vereist. Je moet bestanden kunnen openen, kopiëren en beheren. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken.

WAT LEER JE?

Introductie Illustrator: wat zijn vectorillustraties? Een nieuw document aanmaken. Documenten geschikt maken voor drukwerk of digitaal gebruik.
Navigatie: objecten selecteren en manipuleren. Gereedschappen leren kennen. pen, vorm, trace, uitlijnen, kleurverloop. Je werk opslaan en exporteren.
De basis: tekeningen maken met pen en pot­lood. Tekeningen maken door te bou­wen met vormen. Schetsen scannen en bewerken
De volgende stap: werken met tekst (tekst opmaken en vervormen). Werken met penselen. Effecten toepassen. Grafieken en info­graphics maken.
Leer de juiste werkwijze: werken met lagen. Kleurenleer. Foto’s integreren in je werk. Werken met symbolen. Stijlen toepassen
De expert-stap: fotorealistische illustraties. Retro-effecten. Patronen maken. Tekenen in perspectief. Pixelperfect.

WAT GEBEURT ER NA MIJN AANMELDING?

Na je aanmelding ontvang je een of meerdere vervolgmails met nadere informatie over de cursus en zo nodig de installatie van de software op je laptop. Daarin wordt gewezen op de diverse licentie-mogelijkheden die Adobe aanbiedt. We hopen je te zien op de cursus Illustrator Basis!

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Algemene computerkennis: bestanden openen, opslaan, het werken met een USB-stick.

Opleidingsduur

2 dagen

Kosten

De prijs van de cursus 'Adobe Illustrator Basis' bedraagt € 575,- ex BTW. Het is mogelijk om tijdens de lesdagen een laptop van ons te huren met daarop de software geïnstalleerd. Deze cursus komt in aanmerking voor het STAP-budget.

Bijzonderheden

Je ontvangt een certificaat na afloop van de cursus. Tot 3 maanden na afloop van de cursus kun je gratis met vragen of eigen Illustrator-projecten bij de docent terecht. 2 x lunch is inbegrepen.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Breda

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.