IMF Academy (International Management Forum)

Certified Asset Manager (IAM Certificate in Asset Management)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze 6-daagse training (incl. examenoefendag plus examen) leidt op voor het wereldwijd erkende Certificate in Asset Management van het internationale Institute of Asset Management (IAM). Deze certificerende Asset Management training is van belang voor managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij het beheren en onderhouden van fysieke assets.

Opleidingsinhoud

Dag I
De belangrijkste principes van asset management
• Wat is asset management?
• Het asset management systeem op hoofdlijnen
• Waarom is asset management belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke assets?
• Wat zijn de kosten en de baten?
• IAM Asset Management Landscape Model
• Wat is de positie van het Asset Management Plan (AMP)?
• Hoe kunt u de asset management doelstellingen definiλren?
• Wat zijn uw asset management doelen?
•. Hoe verhouden de asset management doelen zich tot de organisatie doelen?
• Welke internationale standaarden zijn er (PAS 55, ISO 55000)?
• Gap analyse en certificering
• De implementatie van asset management

Dag II
Beleid, strategie en planning van asset management
• Hoe vertaalt u het organisatiebeleid naar een beleid voor asset management?
• Wat houdt een asset management strategie en planning in?
• Welke rol heeft de Line of Sight?
• Hoe ontwikkelt en implementeert u het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en het Asset Management Plan (AMP)?
• Wat houden de ISO 55000 begrippen asset management systeem en alignment in?
• Wie wordt op welke manier betrokken (RACI-model)?
• Wat houdt TCO (Total Cost of Ownership) in?
• Hoe maakt u een LCC (Life Cycle Cost) analyse?

Dag III
De asset levenscyclus
• Life cycle management methoden
• RAMS (Reliability, Availability, Maintenance, Safety) eisen
• Systems Engineering (SE)
• Sourcing en outsourcing
• Contractvorming
• Vendor management
• De werkstroom van onderhoudsconcept naar uitvoering
• Levensduurverlengend onderhoud als optie om de Return on Investment (RoI) te verbeteren

Dag IV
Asset management risico's: signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren
• Welke organisatie- en assetgerelateerde risico's kunt u identificeren?
• Welke maatregelen en methoden kunt u gebruiken om risico's te controleren?
• Wet- en regelgeving en normering
• Wat zijn de risico's van stakeholders en het stakeholder management?
• Hoe integreert u assetgerelateerde risico's in de risico management systemen van uw organisatie?
• Implementeren van risico management processen
• Verbeteren van werkmethodes
• Contingency planning
• Risk Based Maintenance (RBM)
• Ontwikkelen en optimaliseren van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten
• Risico van falen
• Onderhoudsconcepten baseren op risico
• Optimalisatie vraagstukken
• Kosten/baten beslissingen

Dag V
Kosten en baten van asset management
• Leiderschap en verandering
• Cashflow
• CAPEX en OPEX
• RoI-WACC
• Budgettering
• Financiering
• Investeringen en onderhoudskosten op de lange termijn
• Het meerjaren investeringsplan
• Het meerjaren onderhoudsplan
• Businessplanning

Dag VI
Oefenexamen

Dag VII
Het officiλle examen
Vandaag kunt u het Principles of Asset Management examen afleggen waarmee u het officiλle IAMCertificate in Asset Management kunt behalen. U kunt het examen online op de trainingslocatie afleggen. Het examen vindt plaats onder het toeziend oog van een onafhankelijke toezichthouder van het Institute of Asset Management (IAM). Vergeet u niet uw laptop of iPad mee te nemen? Mocht u niet over een laptop of iPad beschikken neemt u dan even contact met ons op?

Opleidingsduur

6 dagen

Kosten

De kosten van de 6-daagse training IAM Certificate in Asset Management bedragen € 4.500,- (excl. BTW) p.p. In dit bedrag zijn begrepen koffie/thee, alle lunches, documentatie en het examen (t.w.v. € 290,-).

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiλle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 21 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.