NHA Thuisstudies

SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

Algemene informatie over de cursus

Mensen helpen bij verandering? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor

Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenersnummer ontvangen, zodat je cliŽnten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC).

De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact en is gebaseerd op de filosofie van professor doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling.

De opleiding is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Als eerste opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

OPC staat voor behandelende psychologie

Voordat je uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot het vak, het programma en de erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie.
We onderscheiden drie vormen:
 • de onderzoekspsychologie;
 • de toegepaste psychologie;
 • de behandelende psychologie.

Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold.

Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieŽn en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie.

Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliŽnten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliŽnten/patiŽnten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO-niveau kun je dit procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Je wordt opgeleid om mensen te begeleiden die juist geen (zware) psychische problemen hebben maar wel moeilijk kunnen omgaan met wat er op hun pad komt.

Verandering begeleiden

Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken.

De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt.

De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). De opleiding is praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van

Inhoud van de cursus

Studieprogramma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject, een praktijkonderzoek en portfolio opbouw, te voltooien in drie jaar.
 • De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorscompetenties op HBO-niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in jouw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van jouw studie moet blijken of je de counselorscompetenties op het juiste niveau beheerst.

Je legt jouw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kun je zien als een map waarin je bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat je bezig bent met jouw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment jouw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd portfolio rond je jouw studie af.

Het studieprogramma

Wanneer je de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag.

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.
 • Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap) - reis door de binnenwereld van jouw psyche - jij en jouw gedrag.

Binnen dit deel van de module ga je jouw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren. Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.
 • Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volg je online ťťn praktijkdag. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2

Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliŽnten werkt een psychosociaal counselor en welke cliŽnten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.
 • Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden online drie praktijkdagen voor je gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar).
Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek

Begeleiden van cliŽnten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).

In deze module leer je op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken jouw cliŽnt begeleiden naar het werkelijke probleem. Door middel van doelen, strategieŽn en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliŽnt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.
 • Bij deze module hoort het Hupper college Professioneel hulpverlenen: de gespreksmethodiek. Tijdens dit college, dat geheel online is te volgen, wordt de theorie uit het boek stap voor stap uitgelegd en doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je kunt zo vaak kijken als je wilt op de momenten die jou het beste uitkomen, je kunt er oefeningen maken en demo’s bekijken.

De drie online praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om dieper op de stof in te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zul je deelnemen aan verschillende rollenspelen. Je wisselt van positie tussen counselor, cliŽnt en

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Zie studieduur

Duur van de cursus

Zo studeer je

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens de studie.

De volgende personen lopen tijdens jouw studie met jou mee:

Mentor

Bij aanvang van je studie krijg je een persoonlijk mentor toegewezen. Je mentor geeft feedback op je huiswerkopgaven die horen bij de zelfreflectiemodule (Persoonlijke psychologie) en praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen). Daarnaast bouw je onder supervisie van je mentor aan je portfolio. Op ieder mentormoment stuur je jouw portfolio via NHA Plaza naar je mentor voor feedback.

Huiswerkbegeleider

Tijdens de theoriemodulen zullen huiswerkbegeleiders jouw huiswerk corrigeren. Huiswerkbegeleiders zijn specialisten binnen het vakgebied en vaak de auteurs van de te bestuderen stof. Zij kunnen jou optimaal van inhoudelijke feedback voorzien.

Trainer

De trainers geven jou les tijdens de praktijkdagen. Alle trainers zijn naast geschoold trainer werkzaam in de psychosociale hulpverlening.

Interne stagebegeleider

Tijdens het stagejaar zal jouw interne stagebegeleider jouw ontwikkeling monitoren tijdens verschillende evaluatiemomenten.

Studeer in je eigen tempo - waar je maar wilt

Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag je eigen tempo bepalen. Starten met deze opleiding kan op elke dag van het jaar!

Flexibiliteit: je ontvangt de lessen gedrukt en digitaal

Je ontvangt het complete lespakket per jaar in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving. Hier kom je in contact met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk.

Wat kun je doen op onze digitale leeromgeving Plaza

 • de studiehandleiding doornemen;
 • lessen bestuderen;
 • video’s bekijken en oefeningen beluisteren;
 • huiswerk en eventuele vragen naar je docent of mentor sturen;
 • alle huiswerkcijfers en examencijfers op een rij;
 • de mediatheek bezoeken voor belangrijke downloads;
 • contact leggen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen.
Studieduur

De studieduur bedraagt minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. Je mag je eigen tempo bepalen. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kies je voor een langere studietijd dan drie jaar, je betaalt maximaal drie jaar lesgeld.

Je kunt op elk moment starten

Het hele jaar door, op elk gewenst moment kun je bij ons met de opleiding beginnen. Je hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verlies je geen tijd en kun je direct van start.

Compleet inclusief leerboeken

Het lesgeld is compleet inclusief lesstof, toegang tot Plaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding, online colleges en praktijkdagen.

Vragen?

Bel ons: [klik hier voor het telefoonnummer] of stuur ons een e-mail.

Kosten van de cursus

Vanaf 1599.00 euro

Aanvraagformulier gratis studiegids.

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.