Capabel Onderwijs

MBO Verzorgende-IG

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De verkorte opleiding Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) is heel veelzijdig. In de opleiding leer je hoe je mensen met een zorgvraag en hun familie zorg kunt geven. Dit doe je aan de hand van een zorgplan. Je doet kennis op over wonen, huishouden en persoonlijke basiszorg. Ook leer je verpleegtechnische handelingen uit te voeren en in crisissituaties op te treden. Tegelijkertijd leer je hoe je mensen helpt om zelfredzaam te worden. Je kunt de opleiding versneld volgen.
Wat doe je als Verzorgende-IG?
Vind je het leuk om mensen te verzorgen en te helpen in hun dagelijkse leven? Verzorgende-IG is een beroep waar je veel voldoening uit kunt halen. Je biedt zorg en ondersteuning aan mensen. Het gaat om mensen met gezondheidsproblemen, die hulp nodig hebben. Dit kunnen zieke mensen zijn, oude mensen, maar ook jonge moeders die net een baby hebben gekregen. Je helpt hen bij praktische zaken in het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging, eten & drinken en mobiliteit. Een verzorgende IG kan op heel veel plekken werken! Bijvoorbeeld in verpleeg- en verzorgingshuizen, in de thuiszorg, de GGZ, kraamzorg of gehandicaptenzorg.
In 15 maanden je diploma
Uniek aan onze opleiding MBO Verzorgende-IG is de verkorte studieduur. Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen. Dan kun je direct aan de slag als verzorgende IG. Dat bedoelen we nou met kort en krachtig! En met 4 startmomenten per jaar ťn 11 locaties verspreid door het land kun je starten waar en wanneer het je uitkomt.
Erkende opleiding, dus waardevol
Je opleiding is een waardevolle investering in je toekomst. Onze MBO-opleidingen zijn dan ook erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen!
Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, het STAP-budget en andere subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Als je kiest voor een Flexibele leerweg + opleiding is het mogelijk om jouw opleiding aan te vullen met een pakket van Generieke Vakken. Je kan dan extra vakken volgen. Deze vakken zijn Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap. Het pakket Generieke Vakken is het optioneel om te volgen. Dit betekent een tweede lesavond tijdens je opleiding. De prijs voor dit optionele pakket bedraagt ? 399,-. Tijdens het inschrijven van een Flexibele leerweg + opleiding kan je aangeven of je deze aanvullende vakken wil volgen.
Klaar om met jouw opleiding Verzorgende-IG te starten?
Schrijf je nu in!
Of wil je eerst nog meer informatie?
Bezoek een voorlichting

Opleidingsinhoud

Flexibel leren
Je volgt 1 dag in de week vaklessen. Deze worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk. Wat je hebt geleerd, kun je dus meteen toepassen.
Kort samengevat ziet een lesweek van een BOL-opleiding er zo uit:

1 dag klassikaal beroepsgerichte les
1 dag online generieke lessen
16 uur stage
+/- 8 uur zelfstudie

Bij Capabel volg je een verkorte MBO-opleiding. Intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse vaklessen en generieke lessen, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.
Beroepsgerichte vakken
Als Verzorgende-IG krijg je te maken met veel verschillende zorgvragers met een diversiteit aan zorgvragen. Daarom leer je in de opleiding Verzorgende-IG o.a. over de volgende onderwerpen:

Preventie en voorlichting
Methodisch werken met het zorgplan
Zorg- en begeleidingsactiviteiten
Verpleegtechnische handelingen
Onvoorziene en crisissituaties
Zelfredzaamheid en zelfregie
Communicatie, afstemming en samenwerking met de zorgvrager, het sociale netwerk en de keten van zorgverleners

Generieke vakken
Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO-diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. De generieke vakken worden altijd online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen in de chat, per mail, telefonisch of via het forum.
Keuzedelen
Bovenop het basis- en profieldeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding MBO Verzorgende-IG bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:
VZO-1:Belevingsgericht werken (bevat het LAKE-examen)Expressief talent
VZO-2:Persoonlijk profileren (bevat het LAKE-examen)Ernstig meervoudige beperkingen Wijkgericht werken
VZO-3: OriŽntatie op ondernemerschap (bevat het LAKE-examen)Diversiteit
VZO-4:Positieve gezondheid in de praktijkVerdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)Belevingsgericht werken (bevat het LAKE-examen)
Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.
Stage of werken
Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. De BPV moet je volgen in een erkend leerbedrijf. Zie de website http://www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven.
Onze opleiding heeft twee varianten: je volgt de BOL-opleiding of de BBL-opleiding. Het verschil tussen die twee is dat je bij de BOL-variant stageloopt en in de BBL-variant een leerwerkplek hebt. Heb je al werk bij een erkend leerbedrijf, dan kun je de BBL-variant volgen. Je leerwerkplek duurt dan 984 uur. Daarnaast zijn 216 uur tijdens je leer/werk periode gereserveerd voor de keuzedelen bij een BBL-opleiding. Het totaal aantal uren bedraagt dus 1200 uur (984 + 216 uur).
Als je geen werk hebt bij een erkend leerbedrijf en aanspraak wilt maken op studiefinanciering, dan volg je de BOL-variant. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs je waar nodig zal ondersteunen. Je stage duurt dan 576 uur. Daarnaast zijn 144 uur tijdens je stageperiode gereserveerd voor de keuzedelen. Het totaal aantal uren bedraagt dus 720 uur (576 + 144 uur).
En wat is er nou leuker dan je opgedane kennis en vaardigheden meteen kunnen toepassen in de praktijk? Zo zie je meteen wat je allemaal al kunt en weet en doe je al meteen werkervaring op. Een ervaren praktijkbegeleider begeleidt je hierbij. Praktijkervaringen kun je dezelfde week nog in de klas bespreken en verbeteren.
Toetsing en examinering
Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Hierdoor kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd volgens het officiŽle en actuele kwalificatiedossier Verzorgende-IG met crebonummer 25656.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

MBO 2, VMBO-K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald), Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO k-g-t, MBO 2, of een intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)

Opleidingsduur

15 maanden

Kosten

EUR 7868

Plaatsen / leslocaties

Amersfoort,Amsterdam,Arnhem,Den Haag,Eindhoven,Groningen,Hengelo,Rotterdam,Utrecht,Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.