IMF Academy (International Management Forum)

(Chief) Compliance Officer in het bedrijfsleven en de publieke sector

Algemene informatie over de cursus

Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid - nieuwe - wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniŽren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien. Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing en het inbedden van bedrijfsethiek en integriteit van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Na deze boeiende en actuele compliance opleiding zult u in staat zijn een compliance beleid voor uw organisatie te formuleren, te verankeren en te monitoren. Alle belangrijke onderwerpen waarmee u als (Chief) Compliance Officer geconfronteerd wordt, komen aan bod.

(Chief) Compliance Officer Ė taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden
Het takenpakket van de (Chief) Compliance Officer is breed en veelomvattend, van het voldoen aan wet- en regelgeving en het bewaken en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen de organisatie tot de interne beheersing van risico's. In deze actuele (Chief) Compliance Officer opleiding leert u hoe u compliant gedrag initieert, structureert en monitort en wat de gevolgen zijn van niet-compliant gedrag.

Alle belangrijke onderwerpen waarmee een (Chief) Compliance Officer geconfronteerd kan worden, komen aan bod, zoals het effectief opzetten, toepassen en monitoren van een compliance programma; governance en systematische risico-analyse; ESG/MVO; human rights en diversiteit; export compliance en sancties; mededinging en anti-trust; omkoping en corruptie; de klokkenluidersregeling en datagedreven toezicht. Als laatste nemen de docenten de toekomstige ontwikkelingen en inzichten op nationaal en internationaal (compliance) gebied met u door.

Inhoud van de cursus

(Chief) Compliance Officer Ė Lesprogramma/b]

DAG I
Compliance, integriteit en ethiek


 • Cultuur en gedrag
 • Toepassing corporate values en gedragscode
 • De klokkenluidersregeling, bevordering van 'speak-up' en 'active listening'
 • Human rights en diversiteit
 • ESG/MVO
 • Compliance en privacy

DAG II
'Good practices' en standaarden


 • Internationale context en toezicht
 • Kennis en inzicht in de toezichtsstrategieŽn
 • Vormgeving van het compliance framework
 • Compliance risk assessment en validatie
 • Monitoring en compliance management rapportage

DAG III
Waarborgen van vertrouwen en reputatiebescherming

 • Anti-Fraude, anti-corruptie en vermijden van belangenverstrengeling
 • Anti-witwassen (AML)
 • Pre-employment screening
 • Omgang met (executive) stakeholders en incidenten
 • Investigations en stakeholder management
 • Toepassing van Key Performance Indicators (KPI's) en governance
 • Opstellen (jaar)plan, prioriteiten: next steps

Praktijkopdracht
Als cursist wordt u uitgenodigd om te werken aan een eigen praktijkopdracht en uw bevindingen te delen met uw mede-cursisten in een bondige presentatie op dag IV

DAG IV
Toepassing in de eigen praktijk


 • Trends en ontwikkelingen: datagedreven toezicht
 • Mededinging en anti-trust
 • Export controls en sancties
 • Presentatie van de praktijkopdrachten
 • Ervaringen delen en constructieve feedback

Duur van de cursus

De praktijkgerichte opleiding (Chief) Compliance Officer bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur.

Kosten van de cursus

De kosten van de 4-daagse opleiding (Chief) Compliance Officer bedragen Ä 4.380 (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn de kosten van alle lunches, koffie/thee en documentatie inbegrepen.

Bijzonderheden

IMF Academy is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 18 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in het land

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.