IMF Academy (International Management Forum)

CISO in de publieke sector

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het is helaas aan de orde van de dag. Grote (omvangrijke) hacks op publieke organisaties waarbij massaal gegevens worden buitgemaakt. 91% van de Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met ten minste één cybercrime misdrijf. Bijna de helft van de door een cybercrime getroffen organisaties heeft wel eens losgeld betaald om het lekken van gevoelige informatie te voorkomen of om snel weer toegang te krijgen tot hun data. Desondanks kreeg bijna 2/3 van hen geen toegang tot de gegijzelde data. 3/4 van de gedupeerde organisaties moest de data daarna opnieuw opbouwen.

Het grote gebrek aan ervaren en goed opgeleide cybersecurity professionals in de publieke sector gaat zich nu absoluut wreken. Waardevolle informatie met minimale bescherming is nu eenmaal een makkelijk doelwit voor kwaadwillenden. De verwachting is dan ook dat publieke organisaties steeds meer het doelwit worden van steeds slimmere en agressiever opererende cybercriminelen. De vraag naar goed opgeleide cybersecurity professionals/CISO's in de publieke sector stijgt dan ook aanzienlijk.

Opleidingsinhoud

Wat leert u in deze training?
In deze 4-daagse toptraining wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De training is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de aankomende nieuwe cybersecurity wetgeving, gebaseerd op NIS2 en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen zoals de AVG, ISO 27001, IEC 62443 en CSIR.

Resultaat van deze training
Deze training reikt u actuele kennis en inzicht aan waarmee u cybersecurity binnen uw eigen organisatie naar een hoger plan tilt. U krijgt concrete informatie over wat er (juridisch, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom de cybersecurity van uw organisatie. De trainers stellen met u een effectieve cybersecurity aanpak op die mensen, processen en techniek integreert. U leert het voor uw organisatie juiste en optimale cybersecurity niveau te bepalen, realiseren en borgen.

Na afloop van deze 4-daagse training weet u wat de:

functie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de CISO in een publieke organisatie inhouden en heeft u:
alle noodzakelijke kennis in huis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te kunnen functioneren in een publieke organisatie
de benodigde kennis opgedaan om gefundeerde beslissingen over de informatiebeveiliging van uw organisatie te kunnen nemen
alle benodigde high-level technische kennis om met informatiebeveiligingsspecialisten te kunnen communiceren
de kennis om een strategische en financiële planning voor informatiebeveiliging te kunnen maken en bent u:
op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen
Al met al een complete training om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in te bedden in uw eigen publieke organisatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze CISO opleiding gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van informatiebeveiliging en hier enige jaren ervaring mee hebt.

Opleidingsduur

4 dagen

Kosten

De kosten van de 4-daagse topopleiding CISO in de publieke sector bedragen € 3.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en het lesmateriaal.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.