Biotechnologie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In de biotechnologie gaat het om biologische systemen en micro-organismen, eiwitstructuren, DNA en bacteriën. Onderzoek en ontwikkeling vormen de kern van het werk van de biotechnoloog. Onderzoek naar de verbetering van producten - levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, bestrijdingsmiddelen - ontwikkeling van nieuwe producten op deze terreinen, verbetering van milieuzaken, ziekteresistentie, nieuwe behandelingsmethoden, nieuwe medicijnen. Alles afhankelijk van de specialisatie die je kiest.

Als biotechnoloog kun je werken in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie en bij bedrijven, academische centra en laboratoria of je bezighouden met milieutechnologie, dierlijke productie, plantenveredeling en milieutechnologie, bodemonderzoek.

Je kunt veel werken in laboratoria, maar je zult ook veel moeten (be)schrijven - onderzoeksrapporten, artikelen, enz. Ook zul je veel contact hebben met mede-onderzoekers en dat hoeft zich beslist niet te beperken tot Nederland.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. Centraal staan in dat eerste jaar vakken als biologie en biochemie, natuurkunde en chemie, procestechnologie en informatica, aangevuld met Engels, ethiek en communicatie.

In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze uit de verschillende afstudeerrichtingen:
 • Dierlijke biotechnologie
 • Medische biotechnologie
 • Levensmiddelentechnologie
 • Milieutechnologie
 • Plantenbiotechnologie
 • Bioprocestechnologie

De lesstof wordt verdiept, uitgebreid en tenslotte toegespitst op je afstudeerrichting. Je loopt verschillende malen een korte en langere stage.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Allereerst moeten chemie/scheikunde en biologie je in hoge mate interesseren. Het is verder belangrijk dat je over een goede motoriek beschikt omdat je veel in het laboratorium moet werken. Leidinggevende eigenschappen, organisatietalent, een goede (schriftelijke) taalvaardigheid en een grote mate van netheid en ordelijkheid komen eveneens van pas. Op bepaalde terreinen is ethiek een belangrijk punt in dit vakgebied.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - Hogeschool Van Hall Larenstein Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.