Dier- en veehouderij (AD)

HBO-opleiding
80006
4 jaar
Voltijd, Deeltijd
Associate Degree

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Een breed werkveld, dat varieert van het leiden van het eigen boerenbedrijf tot Exportmanager volledige voeders. Je kunt denken aan de verzorging en gezondheid van dieren, productiemethoden, voeding, de bouw en de klimaatbeheersing in de stallen, de verkoop en export van de producten - het hoort er allemaal bij. Je kunt daarom op veel verschillende plaatsen terechtkomen, afhankelijk van je interesse en afstudeerrichting. Banen zijn ook beschikbaar bij de overheid - gemeenten, provincies, landbouw- en veeteeltorganisaties en voorlichtingsdiensten.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen, waarin een aantal algemene en specifieke vakken aan de orde komen, zoals moderne vreemde talen, economische en exacte vakken, sociologie, onderzoekstechnieken en recht.

In de hoofdfase (die 3 jaar duurt) moet een keuze gemaakt worden uit de afstudeerrichtingen. Die zijn niet bij alle hogescholen gelijk, dus het is zaak daar goed naar te informeren bij de school van je keuze.
In deze fase loop je stages en werk je aan je afstudeeropdracht. De theorie wordt verdiept en uitgebreid met specifieke vakken als landinrichting en natuur, veehouderijtechniek, diergezondheidszorg, bodemkunde, huisvesting van dieren en communicatieve vaardigheden. Tevens werk je aan projecten met medestudenten en voer je individueel opdrachten uit.

Afstudeerrichtingen zijn onder meer:
 • Dierhouderij;
 • Diergezondheidszorg;
 • Veehouderij;
 • Natuur en recreatie;
 • (Biologische) landbouw;
 • Voorlichting en communicatie;
 • Veehouderij en management/commercie;
 • Beheer vastgoed;
 • Plattelandsontwikkeling.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-.
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

 • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2020/2021 tussen de € 1.276,- en de € 2.143,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na het behalen van een associate degree-opleiding kun je een hbo-bacheloropleiding doen. Vaak kun je de hbo-bacheloropleiding in een verkort traject volgen.
Ook kun je met een associate degree-diploma doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als je belangstelling voor dieren koppelt aan praktisch en commercieel inzicht, gecombineerd met zorg voor het welzijn van de dieren, kom je een heel eind. Daarbij moet je je ook bewust zijn van de (soms moeizame) relatie tussen natuur, milieu en veehouderij en de veranderende eisen die hierdoor gesteld worden aan de bedrijfsvoering.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Delft - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Dronten - Aeres Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.