Vaktherapie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt met mensen met emotionele en geestelijke problemen. Je doet dat niet door alleen met ze te praten of medicijnen voor te schrijven, maar je gebruikt creatieve middelen als toneelspelen (drama), dans, muziek (maken en luisteren), zingen, tekenen en schilderen. Door zich op deze wijze te uiten kunnen mensen duidelijk maken met welke problemen ze worstelen en kun jij, samen met andere hulpverleners, aan hun genezing werken. Het betekent dat je zeer persoonlijk bezig bent met mensen, zeer persoonlijk betrokken wordt bij hun problemen.

Je werkt meestal in inrichtingen en tehuizen, zoals psychiatrische inrichtingen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, orthopedagogische behandelingsinstituten, strafinstellingen, maar je kunt ook werken in de ambulante zorg (zoals de RIAGG - ) of in het onderwijs, asielzoekerscentra, jeugdhulpverlening. Ook kun je zelfstandig een praktijk beginnen.

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dit jaar maak je kennis met de verschillende facetten en werkvelden van de creatief therapeut. De opleiding concentreert zich rond het middel ('medium') dat jij wilt gebruiken in de therapie zoals muziek, drama, beeldende vormen of dans en beweging.

In het eerste jaar volg je lessen in je eigen medium en een van de andere, in audiovisuele vorming en in een aantal basisvakken: sociologie, psychiatrie en psychologie (mens en maatschappij). Tevens volg je vakken als methodiek, creatieve therapie, filosofie, economie en recht. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, gesprekstechniek, het werken in een multidisciplinair team, studie- en taalvaardigheid.

In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in het gekozen mediumhoofdvak, je loopt een oriënterende stage en je bereid je voor op stage in het derde jaar. In het vierde jaar sluit je de opleiding af met theoretische verdieping, examenopdrachten, een scriptie en eindpresentatie.
De invulling van het programma verschilt per hogeschool.

Vooropleiding

Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet creatief zijn en die creativiteit willen gebruiken om andere mensen te helpen hun problemen op te lossen of het leven leefbaarder te maken. Je moet je kunnen inleven in andere mensen (zonder zelf van hun zorgen wakker te liggen). Betrokkenheid, invoelend vermogen, sociale vaardigheden, allemaal eigenschappen die je goed kunt gebruiken, naast creativiteit.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amersfoort - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Heerlen - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leiden - Hogeschool Leiden Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.