Christelijke Hogeschool Ede

Godsdienst - Pastoraal Werk

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt als pastoraal medewerker - en dat kan in elke christelijke geloofsrichting. Je bent geen dominee of pastoor. Je kunt op veel terreinen werkzaam zijn als geestelijk/levensbeschouwelijk hulpverlener. Je kunt aan een kerkelijke gemeente verbonden zijn, betrokken zijn bij zendingswerk of evangelisatiewerk, als pastoraal of kerkelijk medewerker verbonden zijn aan een verzorgings- of verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling. Ook in buurtwerk, vormingswerk, vakbonden, vredesbewegingen, instellingen voor maatschappelijk werk en scholen kun je werk vinden. Je zult veel individuele gesprekken voeren met mensen, over de kerk, het geloof, de zin van het bestaan, persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook groepswerk hoort tot je taken: bijbelbesprekingen, voorbereiding van diensten en contact met vrijwilligers.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar
Het eerste jaar is een oriëntatiejaar. Je maakt kennis met onder meer: de bronnen van verschillende religies

Het tweede jaar
In de hoofdfase van de opleiding word je zowel theoretisch als praktisch gevormd.
Theoretische vorming vindt plaats door theologische verdieping in christendom, jodendom en islam.

Het derde jaar
Praktische vorming is ten eerste gericht op gesprekstechnieken en pastorale gespreksvoering en ten tweede op het opdoen van praktijkervaring tijdens stages die door de opleiding worden geregeld. In het derde jaar begin je met stagelopen. Die stage voer je zelfstandig uit, onder begeleiding van een pastor of geestelijk werker ter plaatse.

Het vierde jaar
In de loop van het vierde jaar begint het afstudeerproject. Je voert op je stageplek een onderzoeksproject uit waarin je een verandering of leeractiviteit initieert en begeleidt. Dit is een proeve van professionele bekwaamheid.

Afstuderen, titulatuur
Voor je afstuderen schrijf je een uitgebreide eindreflectie, waarin je systematisch nadenkt over de problemen en dilemma's die je in je stage bent tegengekomen. Je doet dit met behulp van de stof die je tijdens je opleiding hebt bestudeerd en eigen hebt gemaakt. In die eindreflectie komen theorie en praktijk bij elkaar en geef je jezelf als geestelijk werker een persoonlijk profiel. Na goedkeuring van deze eindreflectie mag je jezelf Bachelor of Theology noemen.

Vooropleiding

Je bent toelaatbaar tot een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs als je een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 (WEB) hebt behaald. Naast een diploma kunnen er ook bepaalde eisen gesteld worden aan je profiel- en/of vakkenpakket. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe profielen. Dit geldt ook als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma zonder profielvermelding (diploma oude stijl). In dat geval ben je alleen toelaatbaar als je ook voldoet aan de eventuele nadere profiel- en/of vakkenpakketeisen.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt in het spanningsveld van kerk en maatschappij met mensen. Het is bij je werk erg belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan. Je zal ook in contact komen met mensen die een andere mening over bijvoorbeeld het geloof of de kerk hebben. Je kunt bijvoorbeeld mensen tegenkomen die er een andere levensstijl op na houden. In dit werk is het belangrijk dat je mensen helpt tijdens hun zoektocht naar het geloof. Je kunt mensen ook helpen bij levensbeschouwelijke vragen.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.