Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (Social Work)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als maatschappelijk werker probeer je mensen te helpen met het oplossen van problemen die zij zonder hulp niet de baas kunnen. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsproblemen die ouders met een kind kunnen hebben, huwelijksproblemen, emotionele of geestelijke problemen, de verwerking van traumatische ervaringen. Kinderen kunnen problemen hebben waardoor hun gedrag reden tot bezorgdheid geeft. Denk aan kinderen die gepest worden, ziek zijn, psychische problemen hebben of nare ervaringen hebben meegemaakt. Ook in verband financiŽle problemen (schulden, huurachterstand) en problemen die ontstaan zijn door ziekte of werkloosheid kunnen mensen een beroep doen op een maatschappelijk werker. Je zult veel met individuele cliŽnten werken, maar je kunt ook met gezinnen werken of groepen mensen met hetzelfde soort probleem.

Je kunt bij veel instellingen werk vinden - als algemeen of gespecialiseerd maatschappelijk werker. Denk dan bijvoorbeeld aan jeugdzorg, relatieproblemen, gezinsbehandeling, ouderenzorg, reclassering en jeugddelinquentie. Instellingen zijn bijvoorbeeld: Thuiszorg, Jeugdzorginstellingen, Sociale Diensten, Reclasseringsinstellingen, Mediant. Ook scholen en bedrijven kunnen maatschappelijk werkers in dienst hebben voor hun leerlingen en/of hun personeel.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is een basisjaar, waarin je kennismaakt met de basisvakken en je oriŽnteert op het werkveld en de beroepseisen. Tijdens dit jaar krijg je algemene vakken zoals sociologie, psychologie, filosofie, ethiek, recht en dramatische vorming. Daarnaast besteed je veel aandacht aan methodiek, theorie en praktijk van het maatschappelijk werk, gesprekvoering en de sociale kaart. De sociale kaart houdt in welke hulpverleningsinstellingen er zijn en wat ze doen ze. Je werkt veel met elkaar in groepen, oefent in rollenspelen, kijkt bij instellingen via excursies en doet korte stages/ werkbezoeken.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Aanvankelijk ga je verder met de algemene en beroepsgerichte vakken. Daarnaast komt de voorbereiding op de stage, die je in het 3e jaar loopt. Daarbij krijg je beroepsgerichte begeleiding. In het 4e jaar sluit je de studie af door je te verdiepen in een afstudeerrichting, het uitvoeren van een afstudeerproject (en scriptie) en een eindgesprek.
Er zijn diverse specialisaties mogelijk. Deze zijn per hogeschool anders, dus informeer goed!
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • JustitiŽle en sociaal-juridische hulpverlening;
 • Hulp bij mishandeling;
 • Jongerenhulpverlening;
 • Management en organisatie;
 • Recht en hulpverlening;
 • Vrouwenhulpverlening;
 • Interculturele hulpverlening.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 Ä 2.209,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 tussen de Ä 1.315,- en maximaal Ä 2.209,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geÔndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet een invoelend vermogen hebben, dus je moet je in de problemen van mensen kunnen verplaatsen. Je moet medegevoel kunnen tonen en een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Daarbij is het wel belangrijk om afstand te kunnen houden om het probleem zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Je lost geen problemen op voor mensen, maar je helpt ze om dat zelf te doen. Je moet je gedachten zowel mondeling als schriftelijk goed onder woorden kunnen brengen. De werkzaamheden die je uitvoert registreer je door middel van rapporten en werkverslagen. Elke cliŽnt heeft een apart dossier.
Het is voor dit werk ook belangrijk dat je een stabiele persoonlijkheid hebt. Je moet jezelf goed kennen en weten hoe je op bepaalde mensen en in bepaalde situaties reageert. Jouw reactie beÔnvloedt de behandeling. Je eigen aandeel daarin moet je herkennen en erkennen.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer ťťn of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Ede - Christelijke Hogeschool Ede Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Hogeschool Viaa Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.