Pedagogiek

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Opvoeden en opvoeding staan centraal in dit werkveld. Je geeft bijvoorbeeld direct hulp aan kinderen en jongeren die problemen hebben - leerproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen, afwijkend gedrag vertonen, een langzamere ontwikkeling doormaken, problemen hebben in de relatie met hun opvoeders (ouders). Ook kun je ondersteuning geven aan de ouders en opvoeders, onderwijzers en docenten, andere werkers in het sociale veld waar het gaat om de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren. Je kunt werken bij schooladviesdiensten, scholen voor moeilijk lerenden en ander onderwijsinstellingen, in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, thuiszorg, diensten voor maatschappelijk werk, kinderbescherming.
Ook kun je denken aan advies- en beleidsfuncties bij overheden en hulpverleningsinstellingen, de politie, het onderwijs.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bereidt je voor op de te kiezen differentiatie, geeft je een basiskennis en inzicht in het werkveld. Vakken die je tegenkomt zijn onder meer: algemene pedagogiek, orthopedagogiek, sociologie, psychologie, agogiek, gezondheidskunde. Je werkt veel in groepen, besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en gesprekstechnieken. De maatschappelijke ontwikkelingen en interculturele aspecten van de opvoeding zijn erg belangrijk. Je oriënteert je op de praktijk door middel van korte stages.

In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in bepaalde basisvakken, het aantal theorievakken wordt uitgebreid met bijvoorbeeld jeugdcultuur, psychopathologie, spelbegeleiding, didactiek, opleidingskunde. Je loopt ook in de hoofdfase verschillende stages. Je kunt kiezen uit verschillende afstudeerrichtingen, die per hogeschool kunnen verschillen (informeren!). Voorbeelden zijn:
 • Onderwijskunde
 • Orthopedagogiek
 • Sociale pedagogiek
 • Management en Jeugdbeleid
 • Kaderfuncties in de kinderopvang
 • Opvoedkunde
 • Ontwikkelingspedagogiek
 • Trajectbegeleiding
 • Residentieel of Ambulant pedagoog
 • Lerarenopleiding pedagogiek

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet een zeer goed contact kunnen leggen met kinderen en hun verzorgers of begeleiders. Communicatieve vaardigheden - zowel op het gebied van praten en verslaglegging, maar vooral ook op het gebied van luisteren en aanvoelen ('zien') wat iemand misschien niet eens in woorden zegt. Je moet kunnen omgaan met kinderen met afwijkend gedrag - niet veroordelend, maar wel oordelend, om een goed behandelingsplan te kunnen opstellen.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Amersfoort - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven, Tilburg, Sittard, Den Haag, Den Bosch - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Gouda - Driestar Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Vlissingen - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.