Sociaal-Juridische Dienstverlening

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je kunt werken waar juridische en maatschappelijke zaken elkaar raken; waar mensen hulp nodig hebben bij sociaal-juridische problemen. Het kan gaan om huurschulden en dreigende huisuitzettingen, om schulden door kopen op afbetaling of door gokverslaving. Het kan ook gaan om de gevolgen van strafrechtelijke beslissingen of vervangende straffen (taakstraffen), om werkloosheid, scholing en arbeid.
Je kunt werken bij vakbonden, arbeidsbureaus, bureau voor raadslieden, HALT-bureaus, woningbouwverenigingen en consumentenorganisaties. Ook kun je aan de slag bij advocatenbureaus en reclassering, kinderbescherming, gevangeniswezen, sociale dienst en organisaties voor slachtofferhulp en centra voor werk in inkomen.

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. Het programma bevat theoretische en praktijkgerichte vakken, bijvoorbeeld recht (privaatrecht, strafrecht arbeidsrecht en internationaal recht), sociale vaardigheden, rapportage, sociologie en psychologie.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Hierin vindt verdieping van de theoretische en praktijkgerichte vakken plaats: ondersteunende vakken (zoals economie, organisatiekunde), juridische (zoals bestuursrecht, gezondheidsrecht en arbeidsrecht) en methodisch -agogische vakken (o.m. voorlichtingskunde, financiële dienstverlening, communicatietraining). De voltijdstudenten lopen in het 3e jaar stage, daarbij begeleid door een supervisor.
In het laatste jaar kies je voor een specialisatie. Bij sommige hogescholen kent met afstudeerrichtingen, bij andere stel je zelf je specialisatie samen. Keuzemogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
  • Arbeidsvraagstukken;
  • Advies en informatie;
  • Sociale zekerheid;
  • Justitiële dienstverlening;
  • Voorlichting.

Vooropleiding

Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2018/2019 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.060,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2018/2019 tussen de € 1.226,- en de € 2.060,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je hebt met zowel de sociale als de juridische kant van een probleem te maken: het gaat om mensen met een (sociaal-emotioneel) probleem dat een juridische kant heeft. Je moet dus goed kunnen omgaan met mensen, maar het probleem ook juridisch goed kunnen analyseren. Verslaglegging en rapportage zijn hierbij zeer belangrijk - goede taalvaardigheid, stressbestendigheid en flexibiliteit zijn noodzakelijk. Daarbij zul je in de ene werksoort met meer verschillende problemen te maken krijgen dan in de andere.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag, Rotterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Leiden - Hogeschool Leiden Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
De privacy statement en voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.