Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (Social Work)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het werkveld is breed - niet alleen jongeren kunnen psychosociale hulp nodig hebben, ook ouderen kunnen problemen hebben die hun ontwikkeling in de weg staan. Je kunt te maken hebben met jongeren met lichamelijke en psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen, traumatische ervaringen, gedragsproblemen of justitiŽle zaken. Ook ouderen kunnen hulp nodig hebben, evenals verslaafden, psychiatrische patiŽnten en gehandicapten. Denk aan banen in tehuizen voor kinderen die uit huis geplaatst zijn of extra begeleiding nodig hebben in de thuissituatie of op school, ouderen die dementeren en ouders die opvoedingsproblemen hebben. Je kunt werken in tehuizen, ambulante begeleiding, thuiszorg, voorlichting, als hulpverlener, adviseur of manager.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bevat zowel theoretische als praktische vakken. Je oriŽnteert je tevens in dit jaar het werkveld. Vakken die je tegenkomt: psychologie, psychopathologie, sociologie, agogiek en agologie, methodiek, gesprekvoering en creatieve vakken, zoals drama. Veel leerstof wordt aangeboden in themavorm.

In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in de theorie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan je eigen functioneren en het ontwikkelen van een beroepshouding. De voltijdstudent loopt in het 3e studiejaar een stage, waarbij supervisie wordt gegeven. Specialisatiemogelijkheden zijn per hogeschool verschillend. Bij sommige hogescholen stel je een specialisatie samen door bepaalde keuzevakken, stages of projectonderwijs. Keuzemogelijkheden die genoemd worden zijn o.m.:
 • Jeugdhulpverlening;
 • Volwassenhulpverlening;
 • Rehabilitatie;
 • Algemene hulpverlening;
 • Creatief-agogisch hulpverlenen;
 • Genderhulpverlening;
 • Vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers;
 • Psychiatrie en trajectbegeleiding;
 • Mensen met een verstandelijke handicap.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op Ä 2.083,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de Ä 1.240,- en de Ä 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geÔndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet je in de problemen van mensen (jong of oud) kunnen verplaatsen 'invoelend vermogen' noemen we dat ook wel. Je moet medegevoel kunnen tonen (empathie), een vertrouwensrelatie opbouwen, maar toch de afstand kunnen behouden om het probleem zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Je moet goed in een team kunnen werken - je werkt veel samen met andere disciplines en collega's, je ondersteunt elkaar in regelmatige werkbesprekingen. Je moet je gedachten zowel mondeling als schriftelijk goed onder woorden kunnen brengen. Je registreert je werkzaamheden door middel van rapporten en werkverslagen. Van elke cliŽnt hou je een dossier bij.
Uiteraard moet je zelf een stabiele persoonlijkheid bezitten - je moet jezelf goed kennen en weten hoe je op bepaalde mensen en in bepaalde situaties reageert - jouw reactie beÔnvloedt de behandeling. Je eigen aandeel daarin moet je herkennen en erkennen (en soms corrigeren).

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer ťťn of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Ede - Christelijke Hogeschool Ede Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.