De Haagse Hogeschool

Mens en Techniek/Bewegingstechnologie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Een kunstarm, een rolstoel voor de Paralympics of een dynamisch zwempak. Al deze technische hulpmiddelen helpen mensen meer en beter te bewegen. Geweldig, maar veel producten zijn (nog) niet ontworpen op persoonlijke bouw en beweging. Jij bent gefascineerd door het samenspel van mens en machine. Je wilt het onderzoeken, ontwikkelen of erover adviseren. Met technisch vernuft én biomedische kennis kun je de techniek afstemmen op mensen, en niet andersom. Dat leer je in Nederland alléén bij de voltijdopleiding Mens en Techniek - Bewegingstechnologie.

Naast de opleiding Mens en Techniek - Bewegingstechnologie op De Haagse Hogeschool worden er landelijk meerdere Mens en Techniek-opleidingen aangeboden met een andere differentiatie.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) geeft je basiskennis en de lesstof is mede bedoeld als oriëntatie. Het werkveld is tamelijk nieuw en breed. De stof is verdeeld in modules, waarin de verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Je werkt ook veel samen met medestudenten in projecten rond bepaalde problemen, waar je een oplossing voor moet zien te vinden.

Je krijgt lessen uit verschillende werkvelden: technisch (materiaalkennis, constructieleer, ontwerpen), biomedisch (anatomie en fysiologie, beweging en analyse), exacte vakken (vooral wiskunde en mechanica), meet- en regeltechniek, videotechniek, informatica (systeemkunde, programmeren) en organisatiekunde, statistiek, bedrijfscommunicatie. In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in de stof, je doet onderzoeken, loopt verschillende malen stages (in het 3e en 4e jaar). In het vierde jaar sluit je de studie af door middel van een afstudeerproject.

Vooropleiding

  • Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B)
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
  • Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

* De ‘nieuwe’ toelatingseisen gelden vanaf 2009 voor Havo. Voor het Vwo gelden tot 2010 nog de oude toelatingseisen. Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Opleidingsduur

4 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, hoofdvestiging

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet een onderzoeker zijn, een techneut met oog voor het fysieke welbevinden van mensen. Je moet ook niet gauw tevreden zijn - het kan altijd beter, maar je zult ook zakelijk moeten denken - niet alles is direct haalbaar. Je moet in staat zijn om goed samen te werken met mensen uit andere disciplines (medisch, technisch, welzijn, gezondheidszorg).

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.