Antroposofische Gezondheidszorg

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De sociaal-kunstzinnig therapeut werkt vanuit een antroposofische basis: de visie dat je lichamelijke of geestelijke problemen van mensen niet geïsoleerd moet bekijken, maar in relatie tot elkaar. Je werkt met mensen die een lichamelijk of geestelijk probleem hebben, op basis van een behandelplan. Dat stel je samen in overleg met andere betrokken hulpverleners, artsen, therapeuten uit andere disciplines.
In de behandeling gebruik je kunstzinnige vaardigheden als tekenen, schilderen en boetseren als therapeutisch middel.
Je kunt werken in een ziekenhuis, een verpleeghuis, revalidatiecentrum, instellingen voor gehandicaptenzorg, antroposofische instituten, onderwijs, crisiscentrum.

Opleidingsinhoud

De propedeuse is bedoeld als oriëntatie op het werkveld, ontwikkeling van eigen creatieve en communicatieve vaardigheden. Ook wordt hierin de basis gelegd voor de medische, sociale en pedagogische vakkennis. Je volgt vakken als verpleegkunde, fysiotherapie, sociaal-kunstzinnige therapie, geneeskunde, sociologie en beeldende kunst. (Je volgt een aantal vakken samen met studenten fysiotherapie en verpleegkunde.)
Je besteed ook veel tijd aan zelf boetseren, tekenen en schilderen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de antroposofische benadering in de gezondheidszorg.In de hoofdfase (3 jaar) leer je de kennis en vaardigheden om te zetten in behandelplan en uitvoering van de therapie. Veel aandacht wordt besteed aan medische en pedagogische vakken, ziektebeelden (pathologie) en kunstvakken. Je loopt stages in het derde en vierde jaar en je sluit de opleiding af met een afstudeerproject en een scriptie.

Vooropleiding

Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet creatief zijn en die creativiteit willen gebruiken om andere mensen te helpen hun problemen op te lossen of het leven leefbaarder te maken. Je moet je kunnen inleven in andere mensen (zonder zelf van hun zorgen wakker te liggen). Betrokkenheid, invoelend vermogen, sociale vaardigheden, allemaal eigenschappen die je goed kunt gebruiken, naast creativiteit. Omdat je op antroposofische basis werkt, heb je een andere invalshoek bij het onderzoeken van het probleem en het vaststellen van het behandelplan: je gaat uit van de mens in zijn totaliteit.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen