Hogeschool Rotterdam

Logopedie

HBO-opleiding
34578
4 jaar
Voltijd, Deeltijd
HBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als logopedist houdt je je bezig met mensen met spraak-, taal- en stemproblemen of gehoorstoornissen. Daar kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn. Mensen die een gehoorstoornis hebben kunnen klanken niet goed horen, dus niet goed reproduceren. Als iemand een hersenbloeding heeft gehad kan zijn spraakcentrum zijn aangetast, waardoor hij zijn gedachten niet meer kan verwoorden, of door verlamming van gezichtspieren woorden niet goed meer kan uitspreken. Maar het kan ook gaan om een docent die telkens hees voor de klas staat door verkeerd stemgebruik of stress, of een zanger die stemproblemen krijgt door overbelasting.
Je komt in aanraking met cliŽnten van verschillende leeftijden. Niet alleen het stellen van de diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren daarvan behoren tot je taken; je kunt ook voorlichting geven aan ouders over hun aandeel in de therapie, of aan onderwijzers over de omgang met kinderen met een spraak- of taalprobleem.
Je kunt werken als zelfstandige, je kunt ook werken in een gezondheidscentrum, een ziekenhuis of revalidatiecentrum, een audiologisch centrum of in het speciaal onderwijs of in het hoger onderwijs (bijvoorbeeld bij theateropleidingen, zoals toneel en zang).

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) concentreert zich op het aanleren van basisvaardigheden, basiskennis en een oriŽntatie op het werkveld. Lesstof gaat bijvoorbeeld over stemstoornissen, spraakstoornissen (zoals stotteren) en taalstoornissen (achterstand in taalontwikkeling). Er wordt aandacht besteed aan methodiek, muzikale en dramatische expressie, sociaal-agogische en communicatieve vakken en medische kennis.
Je werkt niet alleen vaksgewijs, maar de vakken worden geÔntegreerd gegeven via probleemgestuurd of thematisch onderwijs. Daarin werk je met een aantal medestudenten aan een case.

In de hoofdfase (3 jaar) vergroot je de kennis en vaardigheden. De praktijkopdrachten worden uitgebreid, je gaat langzaam maar zeker steeds meer patiŽnten zelfstandig behandelen.
Het 4e jaar is gewijd aan een afsluitende stage en een afstudeeropdracht met scriptie.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op Ä 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de Ä 1.240,- en de Ä 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geÔndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Allereerst moet je zelf een goede stem en een goed gehoor hebben. Je moet om kunnen gaan met zeer veel verschillende mensen, die allemaal anders zullen reageren op hun probleem en de behandeling die jij voorstelt. Je komt met cliŽnten in aanraking van verschillende leeftijden. Je moet over veel geduld beschikken en vindingrijk zijn om oefeningen 'leuk' te houden, de aandacht van kinderen te behouden en om andere oplossingen voor een probleem te vinden. Soms kun je niet gewoon met iemand praten en zul je naar andere oplossingen moeten zoeken om je bedoeling duidelijke te maken. Je moet goed kunnen observeren. Je zult veel samen moeten werken met ouders en verzorgers en met andere hulpverleners van een patiŽnt of cliŽnt. Als je een eigen praktijk hebt, zul je ook ondernemer moeten zijn.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer ťťn of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Heerlen - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.