Hogeschool van Amsterdam

Oefentherapie Mensendieck

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt met mensen die houdingsproblemen hebben. Ook werk je met mensen die klachten hebben die ontstaan zijn door een onjuist bewegingpatroon of ziekten die het bewegingsapparaat aantasten. De therapie is er op gericht mensen bewust te maken van hun houding of hun wijze van bewegen. Je kunt hun houding met behulp van speciale oefeningen verbeteren of de klachten verlichten.
Je werkt veel met spiegels, om mensen hun eigen houding of bewegingen te kunnen laten zien. Je kunt in een eigen praktijk werken, in een groepspraktijk, in ziekenhuizen, verpleeghuizen of tehuizen voor gehandicapten en revalidatiecentra. Je kunt ook in de preventieve zorg werken, in de sportwereld, bij bedrijven en op scholen. Dit is een officieel paramedisch beroep.

Opleidingsinhoud

Je propedeuse (1 jaar) en de hoofdfase (3 jaar) lopen in elkaar over. De lesstof is vanaf het begin geïntegreerd, theorie en praktijk horen bij elkaar en worden modulair aangeboden. Je werkt aan de hand van thema's als "lopen", "bewegen". De verschillende vakken die je door de thema's heen tegenkomt zijn onder meer; anatomie en fysiologie, neurologie, biomechanica, psychologie, pedagogiek en didactiek. In de hoofdfase (3 jaar) wordt de opleiding voortgezet, op dezelfde wijze als in de propedeuse. In totaal loop je in de opleiding ca. 40 weken stage, verspreid over de 4 jaar. Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. In dit jaar kun je je verdiepen in een bepaald onderdeel, waardoor je een richting in kan slaan in je toekomstige loopbaan.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet je kunnen inleven in de problemen en klachten die mensen je vertellen. Goed luisteren, goed vragen. Je moet een behandelplan opstellen en dat met hen doorspreken. Je moet een inschatting kunnen maken van hun doorzettingsvermogen en eigen mogelijkheden om een klacht te verhelpen of draaglijk te maken en hen kunnen stimuleren om de oefeningen ook thuis te doen.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.