Accountancy

HBO-opleiding
34406
4 jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Bachelor

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je kunt werkzaam zijn als accountant (onder verschillende functienamen). Dat betekent het opzetten, inrichten en controleren van financiële administraties en het financieel beheer bij bedrijven, instellingen en organisaties, het controleren van jaarrekeningen. Je kunt bedrijven adviseren en ondersteunen. Je kunt werkzaam zijn bij accountantsbedrijven, bij banken, gemeenten, provinciale en Rijksoverheden, organisatie-, advies- en onderzoeksbureaus, voorlichtingsbureaus etc. Je kunt je ook zelfstandig vestigen.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal economische vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. De opleiding bestaat uit economische vakken als bedrijfseconomie, bedrijfscalculatie, algemene economie en recht, belastingrecht, Engels, statistiek en verzekeringswiskunde; kennis van midden- en kleinbedrijf en management en organisatievakken.

In de hoofdfase (3 jaar) wordt de leerstof uit de propedeuse verdiept en uitgebreid. In deze fase kan een keuze gemaakt worden voor een van de afstudeerrichtingen: Administratieconsulent of Registeraccountant.
Uiteraard loop je in de hoofdfase een aantal stages, kort en lang.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Dit werkveld vraagt om veelzijdige mensen. Zowel cijfermatig inzicht als goede communicatieve eigenschappen zijn noodzakelijk. Je moet zeer geïnteresseerd zijn in de organisatie van bedrijven en instellingen en de verschillende wijzen van bedrijfsvoering. Je zult als adviseur veel persoonlijk contact hebben met de ondernemers, met alle bijbehorende zakelijke en soms ook persoonlijke gesprekken. Je gaat om met zeer vertrouwelijke informatie. Als je bij de overheid werkt, kun je in bijzondere situaties gezien worden als 'tegenstander'. Objectief zijn en je toch betrokken tonen is dan een vereiste.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Diemen, Rotterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede, Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Sittard - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.