Avans Hogeschool

Business IT & Management

HBO-opleiding
39118
4 jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Bachelor

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Organisatiekunde, bedrijfskunde en informatica komen hier samen om de bedrijfsvoering beter te laten verlopen. Informatiesystemen staan hierbij centraal. Daarmee wordt informatie verzameld en bewerkt, en mede op grond van de resultaten daarvan kunnen beslissingen over de bedrijfsvoering, het zoeken van nieuwe afzetmarkten of het stroomlijnen van bepaalde processen genomen worden. Je kunt hiermee op veel plaatsen terecht, want er is bijna geen bedrijf of instelling meer waar gegevens niet met behulp van (geïntegreerde) informatiesystemen worden verzameld en bewerkt. Het hangt van je specialisatie af op welk terrein je gaat werken. Je kunt werken bij grote bedrijven op het terrein van ICT en informatie, bij softwarehouses, IT-adviesorganisaties, bij banken, instellingen in de gezondheidszorg, beleggingsmaatschappijen, productiebedrijven en de overheid. Kortom - overal waar ICT een belangrijke factor is voor de bedrijfsvoering.

Opleidingsinhoud

Het propedeusejaar geeft je zicht op het werkveld. De lesstof omvat een aantal bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische vakken zoals informatiekunde, sociologie, privaatrecht. Je werkt veel projectmatig in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten.

Bij een aantal hogescholen wordt het eerste semester of het eerste jaar (deels) gecombineerd gegeven met (een) andere studie(s), zodat je na het eerste semester of aan het eind van je propedeuse nog kunt kiezen uit naastliggende studies.

In de hoofdfase (3 jaar) ga je verder in op de stof. Projecten worden afgewisseld met theorie en stages. Er is verschil tussen de hogescholen in de manier van onderwijs geven, maar overal is sprake van contacten met het bedrijfsleven, zodat je al tijdens je studie daarmee contact hebt en er ook opdrachten voor uitvoert. Je gaat dieper in op de organisatiekundige en informatiekundige vakken en de samenhang daartussen. Je komt vakken tegen als bedrijfseconomie, management, logistiek, programmeertechnieken, systeembeveiliging, netwerken en datacommunicatie,systeembeheer etc.

Je kunt je specialiseren in onder meer:
 • IT-Management;
 • Management informatica;
 • Multimediatechniek;
 • E-business;
 • Bank en verzekeringswezen;
 • Logistiek;
 • Midden- en Kleinbedrijf;
 • Organisatie- en systeemontwikkeling;
 • Medewerker Exploitatie en beheer;
 • Internetconsultant;
 • Applicatieontwikkelaar.

NB. Per hogeschool worden hier zeer verschillende richtingen genoemd, dus informeer goed welke mogelijkheden jouw school heeft!

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet een brede belangstelling hebben voor alles wat er speelt in de bedrijfsvoering , een behoorlijke interesse in computers hebben en in het algemeen ICT-toepassingen interessant vinden. Je moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken, analytisch kunnen denken, probleemoplossend bezig zijn, flexibel en creatief zijn. Tevens moet je goed in teamverband kunnen werken.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Diemen - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Breda - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.