Hanzehogeschool Groningen

Informatiedienstverlening en -management

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bij informatiedienstverlening hoeven we allang niet meer te denken aan kaartenbakken en stoffige archiefruimten of doodstille, benauwde bibliotheken. Natuurlijk komen ze nog voor, maar dankzij de moderne technieken zijn veel producten te vinden via de computer, op internet of op bestanden die op Cd-rom gezet zijn, maar ook videobanden en films bevatten informatie. Bedrijven, organisaties en instellingen hebben hun archieven en documentatiesystemen die nodig zijn om opdrachten uit te kunnen voeren en klanten te helpen. Er zijn bedrijven die gegevens verzamelen voor commerciële doeleinden - gegevens die bedrijven kunnen kopen om bijvoorbeeld gericht reclame te maken, of hun producten beter af te kunnen stemmen op de (toekomstige) gebruiker.
In bibliotheken en via internet wordt informatie verzameld en op een bepaalde manier zo gestructureerd, dat zaken terug te vinden zijn. Als informatiedienstverlener weet je waar je de nodige informatie kan vinden. Het kan zijn dat je leerlingen helpt materiaal te vinden voor hun werkstukken, iemand helpt bij het zoeken naar materiaal voor een promotieonderzoek, of bij een technisch bedrijf ervoor zorgt dat de bedrijfsprocessen vlotter kunnen verlopen.

Je kunt dan ook werken bij productiebedrijven, onderzoeksorganisaties, overheidsinstellingen, onderwijs, bedrijven die op verzoek informatie leveren, bibliotheken, documentatiecentra, radio en TV, musea en voorlichtingscentra.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 Jaar) geeft je een oriëntatie op het werkveld (stage) en een aantal basisvakken. De meeste opleidingen werken met een thematisch of projectmatig programma. Vakgebieden: economie, informatica, nieuwe media, informatie- en documentatieverzorging.

In de hoofdfase (2 jaar) verdiep je je verder in de leerstof, je loopt stages en je kunt kiezen voor een afstudeerrichting of differentiatie. Vakken die je kunt verwachten zijn: economie, bedrijfsorganisatie, recht, marketing, nieuwe media, informatietechnologie, management en communicatie.
Er is veel verschil in de wijze waarop de hogescholen deze opleiding vorm geven. Informeer daarom goed.
Mogelijke afstudeerrichtingen of differentiaties (verschillend per hogeschool!):
 • Informatiemanagement/archivaris;
 • Marketingmanager/uitgever;
 • Redacteur/productiemanager;
 • Bedrijfskunde;
 • Documentatie-informatieverzorging;
 • Informatica;
 • Management en Bedrijf;
 • Cultuur en maatschappij.

Vooropleiding

 • Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

* De ‘nieuwe’ toelatingseisen gelden vanaf 2009 voor Havo. Voor het Vwo gelden tot 2010 nog de oude toelatingseisen. Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2018/2019 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.060,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2018/2019 tussen de € 1.226,- en de € 2.060,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet zeer nieuwsgierig zijn, ordelijk en systematisch. Je moet een brede belangstelling hebben, een dienstverlenende houding en goed kunnen communiceren met de mensen voor wie je werkt.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.