Bouwkunde

HBO-opleiding
34263
4 jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Bachelor

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als bouwkundig ingenieur kun je met veel aspecten van de bouw bezig zijn. De bouw is overal waar je kijkt. Huizen, gebouwen, wegen en zo kun je nog wel even doorgaan. Je kunt je als bouwkundig ingenieur op verschillende gebieden specialiseren. Je kunt werk vinden als architect, aannemer, beleidsmedewerker en dergelijke. Als bouwkundig ingenieur ben je betrokken bij de verschillende fases in een bouwproject . Je kunt helpen bij het bedenken en schrijven van een bouwplan of bij het ontwerpen van een nieuw gebouw.

Als je bij de overheid werkt zal je vooral bezig zijn met bouwvergunningen en alle zaken die daarbij komen kijken. Als bouwkundig ingenieur kun je aan de slag bij verschillende bedrijven als; aannemers, overheden, architectenbureaus en ingenieursbureaus.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) geeft je een brede theoretische basiskennis en een oriëntatie op het werkveld. Vakken die je krijgt zijn onder meer: architectuurgeschiedenis, bouwtechniek, bouwmaterialen, constructieleer, vormgeving en CAD-tekenen.

De leersof wordt voor een groot deel geïntegreerd gegeven, via thema's, projecten of opdrachten. Bij enkele scholen wordt de propedeuse tezamen met die van verwante opleidingen gegeven, zodat je later nog een overstap kun maken.

In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze uit de afstudeerrichtingen - die verschillen per hogeschool, dus informeer goed!
De leerstof concentreert zich rond de gekozen differentiatie. Je loopt stage en je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht.

Mogelijke specialisaties:
 • Algemene bouwkunde;
 • Architectuur;
 • Bouwmethodes;
 • Constructie;
 • Commercieel ingenieur;
 • Bouwkundige variant;
 • Regelgeving;
 • Geo-informatie;
 • Uitvoeringsmanagement;
 • Volkshuisvesting.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je zult in dit beroep niet alleen technisch, rekenkundig en creatief moeten zijn. Leidinggeven, overleg (communicatie), technisch en ruimtelijk inzicht zijn onmisbaar. Je moet immers goed kunnen overleggen met allerlei groepen: opdrachtgevers, uitvoerders, onderaannemers en overheidsdiensten. Je moet niet voor één gat te vangen zijn en snel een oplossing kunnen vinden bij voorkomende problemen of stagnaties in het werk.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Haarlem - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Den Bosch, Tilburg - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Middelburg - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.