HZ University of Applied Sciences

Bouwkunde

HBO-opleiding
34263
4 jaar
Voltijd, Duaal
Bachelor

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Na de praktijkgerichte HZ-opleiding Bouwkunde kun je in veel beroepen aan de slag. In de voorbereidende bouw kun je bijvoorbeeld aan het werk als assistent-ontwerper of tekenaar, als constructeur, technisch-commercieel medewerker, docent of adviseur. In de uitvoerende bouw kun je als projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder of kostencalculator aan de slag.
Je bent met het diploma Bouwkunde op zak welkom bij architectenbureaus, aannemersbedrijven, advies- en constructiebureaus, de rijksoverheid en woningbouwverenigingen. Na enkele jaren ervaring kun je doorgroeien naar leidinggevende functies.

Arbeidsmarktperspectief
Door het huidige tekort aan bouwtechnici met kennis van duurzaam bouwen, regelgeving en arbeidsomstandigheden, is het arbeidsmarktperspectief voor bouwkundigen goed. HZ-bouwkundigen hebben na hun opleiding allemaal een baan en werken overal in Nederland en daarbuiten of ze studeren verder.

Opleidingsinhoud

Tijdens de hele HZ-opleiding Bouwkunde dagen we je uit om de theorie toe te passen in praktijksituaties Je krijgt uitdagende praktijkopdrachten voorgeschoteld, gaat op excursies bij bedrijven en bezoekt gastlezingen en symposia. Je werkt aan actuele vakinhoudelijke en maatschappelijke thema’s. Ook ontwikkel je tijdens je hele studie je onderzoeksvaardigheden. Je werkt samen met het Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen & Innoveren aan onderzoeksprojecten.

Eerste jaar
In het eerste jaar van de HZ-opleiding Bouwkunde maak je kennis met enkele beroeps-rollen uit de bouw zoals ‘de Tekenaar’, ‘de Architect’ en ‘de Aannemer’. In het vierde kwartaal ga je op stage bij een bouwplaats en vervul je de rol van ‘de Uitvoerder’. In de cursussen leer je onder meer 3D-tekenen, constructief ontwerpen, architectonisch ontwerpen en bouwprojecten managen.

Tweede jaar
In het tweede jaar ga je met opdrachten aan de slag als ‘de Constructeur’, ‘de Bouwfysicus’, ‘de BIM-coördinator’ en ‘de International’.

Derde en vierde jaar
In de tweede helft van de bachelor-opleiding kun je je specialiseren. Dit doe je tijdens de minor en tijdens het afstuderen.

Vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bouwkunde bij de HZ, gelden de volgende diploma’s en/of profielen:

Eisen volgens de profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden:
 • havo- of vwo-diploma met Natuur en Techniek
 • havo- of vwo-diploma met Natuur Gezondheid + na of nl&t
 • havo-diploma met Economie en Maatschappij + wib+na
 • vwo-diploma met Economie en Maatschappij + na
 • mbo-diploma met wiskunde en natuurkunde
 • mbo-diploma met als aanbeveling wiskunde en natuurkunde
 • Belgisch ASO- of TSO-diploma

21+ Toets
Voldoe je niet aan de toelatingseisen voor deze opleiding en ben je op 1 september 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum).

Opleidingsduur

4 jaar

Kosten

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2014/2015 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.906,00.

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2014/2015 tussen de € 1.099,00 en de € 1.906,00. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Naast het bepaalde collegegeld voor het studiejaar 2014-2015 zijn er in het eerste jaar € 650,- extra kosten aan deze studie verbonden (boeken) en in de overige studiejaren ongeveer € 450,- per jaar. Kosten introductie en excursies € 75,-.

Vervolgopleiding

Na het volgen van de HZ-opleiding Bouwkunde kun je doorstromen naar een technische universiteit. Je krijgt dan vrijstellingen, waardoor je de opleiding aanzienlijk verkort. Als je een diploma wilt behalen voor volwaardig architect of stedenbouwkundige, moet je een vervolgstudie doen aan een Technische Universiteit of Academie van Bouwkunst.

Plaatsen / leslocaties

Vlissingen

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als bouwkundig ingenieur weet je hoe je bouwkundige puzzels van A tot Z aan moet pakken. Je weet precies wat de klant wil en hoe je daarop inspeelt. De taken van een bouwkundig ingenieur zijn heel divers. Van het voorbereiden (ontwerpen) en uitvoeren (bouwen) tot aan het moment dat het lintje bij de opening van een eigen ontworpen gebouw (architectuur) wordt doorgeknipt.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Haarlem - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Den Bosch, Tilburg - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Middelburg - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.