Hogeschool Rotterdam

Civiele Techniek

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Dit vakgebied heeft alles te maken met de infrastructuur: wegen, waterwegen, sluizen en bruggen, spoorwegen, dijken, etc. Constructies moeten worden ontworpen, milieugevolgen in kaart gebracht, de uitvoering moet georganiseerd en begeleid worden. Je taken kunnen zeer veelzijdig zijn en variëren van het ontwerpen van nieuwe (water/spoor) wegen, laten onderzoeken van de grondstructuur, berekenen van de kosten, onderhandelen met opdrachtgevers en onderaannemers tot het zelf verantwoordelijkheid dragen voor (delen van) de uitvoering.

Je kunt gaan werken in een leidinggevende- of organisatorische positie in de uitvoerende, beheers- of ontwerpsector. Bijvoorbeeld bij aannemers, adviesbureaus, bij (semi-)overheidsinstellingen als gemeenten, provincies, kadaster en rijkswaterstaat, nutsbedrijven, spoorwegen, particuliere bureaus en grote aannemingsbedrijven.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is gericht op oriëntatie op het werkveld en bevat ook veel beroepsgerichte vakken als verkeersbouwkunde, grondwerken en constructieleer. Ook krijg je exacte vakken zoals; landmeetkunde, ontwerpen, milieutechniek, bedrijfskunde en bouworganisatie. Practica en projecten brengen de praktijk in beeld.

Je traint ook in managementvaardigheden. Sommige hogescholen geven de propedeuse met verwante opleidingen als Verkeerskunde of Stedenbouwkunde. In de hoofdfase verschuift de nadruk op de technische vakken langzaam maar zeker naar de managementkant. Je loopt verschillende stages en je kiest een afstudeerrichting. Die bepaalt hoe je studieprogramma er uit gaat zien. Hogescholen hebben verschillende differentiaties. Informeer daar goed naar. Mogelijkheden zijn onder meer:
 • Milieutechniek;
 • Waterbouwkunde;
 • Waterbouwmanagement;
 • Verkeerstechnisch/wegenbouw;
 • Constructief ontwerpen;
 • Bouwmanagement;
 • Geo-informatiekunde;
 • Verkeerskunde;
 • Informatietechnologie;
 • Infrastructuur;
 • Organisatie;
 • Stedenbouw.
Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht en een presentatie.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2012/2013 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld
op € 1.771

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet in deze functie over een goed technische kennis en goede taalvaardigheden beschikken. Bovendien is het belangrijk om technisch inzicht, kennis van bouwmaterialen te hebben. Tevens moet je goed om kunnen gaan met computerprogramma’s. Je kunt improviseren en problemen kunnen analyseren en oplossen. Je moet leiding kunnen geven en kunnen omgaan met opdrachtgevers en medewerkers. Flexibiliteit en goed tegen werkdruk kunnen zijn andere gewenste eigenschappen.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Den Bosch, Tilburg - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.