Elektrotechniek

HBO-opleiding
34267
4 jaar
Voltijd, Deeltijd, Duaal
Bachelor

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Elektrotechniek is overal waar je kijkt aanwezig. Denk aan elektrische auto's, machines gebruikt op de intensive care en bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit is nog maar een klein gedeelte van de elektronica, want elektronica wordt ook op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld bij hoogspanningskabels. Als elektrotechnisch ingenieur heb je allerlei mogelijkheden in de wereld van de energietechniek en/of de informatietechniek. Het hangt af van de specialisatie die je gekozen hebt, waar je kunt werken. Door de enorme vooruitgangen in de technologie zal je op verschillende plekken terecht kunnen.

Mogelijkheden liggen ondermeer bij nutsbedrijven (energiebedrijven en elektrische centrales), industriële bedrijven (productiebedrijven en procesindustrie). Ook kun je werk vinden bij leveranciers van apparatuur en machines, audio-apparatuur, computers. Tevens kun je aan de slag bij installatiebedrijven, verkeer en vervoer, technische diensten, onderzoeksinstellingen (TNO), informatica-, telematica--, mechatronicabedrijven, vliegtuig- en ruimtevaart- en scheepvaartindustrie.

Opleidingsinhoud

De propedeuse geeft inzicht in je toekomstige werkveld en geeft je een goede basiskennis, zowel op theoretisch als praktisch gebied. Naast de elektrotechnische vakken worden ook algemene vakken aangeboden zoals bedrijfskunde, talen, wiskunde en natuurkunde. De elektrotechnische vakken die je aangeboden worden zijn vakken zoals programmeren, robotica, aandrijvingen en regeltechniek. Je leert alles over elektriciteitsleer en energietechnieken terwijl je de nodige praktische kennis op doet.

In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze voor een afstudeerrichting, die de inhoud van de rest van de opleiding bepaalt. Je loopt bij de meeste hogescholen in het 3e jaar stage. Er wordt veel projectmatig gewerkt - samen met een aantal medestudenten doe je onderzoek of schrijf je een plan voor een op te lossen probleem. Je sluit de studie af met een afstudeeropdracht, werkstuk of scriptie. Een aantal hogescholen werkt tijdens de opleiding samen met andere Europese hogescholen, hetgeen je soms een dubbel diploma kan opleveren.
Keuzemogelijkheden zijn onder meer (informeer bij de hogeschool!):
 • Elektrische energietechniek;
 • Telecommunicatie;
 • Micro Elektronica Systeemontwerpen;
 • Technische computerkunde;
 • Energie- en automatiseringstechniek;
 • Medische techniek;
 • Informatietechniek;
 • Automatiseringstechniek;
 • Computer- en communicatietechniek.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je vindt het leuk om elektronica te ontwerpen en op grote resultaten te bereiken. Je moet handig zijn en daarbij zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid belangrijke aspecten. Je beschikt over een abstract denkvermogen en kun je technische principes doorgronden en verbanden leggen. In de elektrotechniek werk je vaak in teamverband, dus moet je goed met mensen om kunnen gaan en ook leiding kunnen geven aan je collega’s. Elektrotechniek gaat niet altijd zonder gevaar, dus je moet ervoor zorgen dat je altijd veilig te werk gaat.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Delft - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven, Venlo - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Heerlen - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.