Geodesie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als geodeet of landmeter ben je onder meer bezig met het opmeten en in kaart brengen van delen van de aarde. Opgemeten worden wegen en gebouwen, maar ook eigendomsgrenzen. Het werk is niet alleen beperkt tot het platte vlak: ook hoogtemetingen behoren tot je vakgebied. Daarnaast verricht je uitzettingsmetingen, zodat nieuwe bouwwerken op de juiste plaats verrijzen. Je werkt met zeer moderne apparatuur zoals infraroodmetingen, metingen met behulp van satellieten ('satelliet-plaatsbepalingssystemen'). Behalve veel meet- en (computer) tekenwerk wordt er ook veel rekenwerk verricht met behulp van computerprogramma's. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het berekenen van coördinaten, hoogten, oppervlakten en uitzetgegevens. Als geo-informaticus bewerk je de gegevens zodanig, dat ze opgeslagen kunnen worden in databanken, of weergegeven kunnen worden in (elektronische) kaarten.

Je kunt werk vinden in de binnen- of buitendienst, met name in de uitvoerende richting, bij (semi-) overheidsinstellingen als gemeenten, provincies, kadaster en rijkswaterstaat, nutsbedrijven, spoorwegen, ingenieursbureaus en grote aannemersbedrijven en cultuurtechnische bedrijven.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) zorgt voor de basis - van theoretische en praktische kennis en bekendheid met het werkveld. Vakken die je tegenkomt zijn onder meer: bedrijfskunde, recht, wis- en natuurkunde, informatica, communicatietechniek, geodesie, cartografie (methoden van landmeetkunde), vastgoedinformatie, projectmanagement, waarnemingsrekening, meetkundige geodesie en civiele techniek. Je krijgt tijdens je opleiding theorielessen, practica en projecten.

Tijdens deze projecten leer je samenwerken met je medestudenten. Tevens leer je de werkzaamheden goed te plannen, zodat je op tijd de opdracht in kan leveren. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat het een kwalitatief goed product is. Tijdens de praktijklessen krijg je van de docent een opdracht, waar je die dag aan gaat werken. Je leert dan om te gaan met de computers en meetapparatuur die je daarvoor nodig hebt.

In de hoofdfase (3 jaar) kun je een keuze maken uit geodesie/landmeetkunde of geo-informatica/cartografie. De leerstof wordt verdiept en toegespitst op de gekozen richting. Je werkt in de hoofdfase vooral aan grote projecten samen met je medestudenten. Hierbij kun je denken aan projecten die te maken hebben met het herinrichten van een bepaald gebied, of je voert bijvoorbeeld metingen uit op het water. Je loopt stages en sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht.

Vooropleiding

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Diploma Havo oude stijl met wiskunde B en natuurkunde;
Diploma VWO oude stijl met wiskunde A of B en natuurkunde;
Diploma Havo met profiel NT, NG;
Diploma VWO met profiel NT, NG, EM met natuurkunde 1, CM met natuurkunde 1 en wiskunde A 1,2;
Diploma MBO niveau 4 met wiskunde en natuurkunde (met verwante opleiding verkorte HBO-opleiding).

NB: Hogescholen kunnen afwijkende eisen aan de vooropleiding stellen. Informeer goed!

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2012/2013 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld
op € 1.771

- Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2018/2019 tussen de € 1.226,- en de € 2.060,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Er wordt van je verwacht dat je zeer nauwkeurig en zorgvuldig werkt. In de geodesie wordt zeer geavanceerde elektronische apparatuur gebruikt en de computer is er niet meer uit weg te denken. Rekenvaardigheid, technisch en ruimtelijk inzicht zijn onmisbaar. Daarnaast moet je leiding kunnen geven aan een team, het werk kunnen organiseren en plannen en overleg kunnen voeren met opdrachtgevers en uitvoerders.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen