Ruimtelijke Ontwikkeling

HBO-opleiding
30038/34371
4 jaar
Voltijd
HBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

We willen allemaal een aantrekkelijke woonomgeving, dynamische steden, zichtbare en goed bereikbare bedrijvigheid, efficiënt (openbaar) vervoer en ruimte voor recreatie, natuur en wonen. Anderzijds hebben we in Europese steden te maken met krimpgebieden in de stad en op het platteland en bovendien is er sprake van vergrijzing. Hoe kunnen we met minder ruimte en meer mensen toch optimaal gebruik maken van de omgeving? Dat kan alleen maar door innovatieve oplossingen (boven- en ondergronds) te bedenken om creatief met de beschikbare ruimte om te gaan. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Traditioneel gezien kan dat als ontwerper, adviseur, procesmanager, ontwikkelaar of onderzoeker. Tegenwoordig wordt de rol van regisseur steeds belangrijker. Was je eerder vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws zoals een Vinex-wijk, nu gaat het er meer om van het bestaande iets nieuws te creëren. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte!

Opleidingsinhoud

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het eerste en tweede jaar, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-.
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

  • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2020/2021 tussen de € 1.276,- en de € 2.143,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet in deze functies over een goede technische kennis beschikken en over een goede taalvaardigheid en ruimtelijk en technisch inzicht hebben. Daarnaast moet je kennis van bouwmaterialen, goed kunnen omgaan met computerprogramma's en problemen kunnen analyseren en oplossen. Je moet leiding kunnen geven en kunnen omgaan met opdrachtgevers en medewerkers. Flexibiliteit en goed tegen werkdruk kunnen, zijn andere gewenste eigenschappen.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.