HZ University of Applied Sciences

Technische Bedrijfskunde

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je kunt werken in uiteenlopende branches en in verschillende functies, want je hebt een technisch gerichte en algemene managementopleiding. Het hangt van je afstudeerrichtingen af welke functies je kunt bekleden. Na het voltooien van de opleiding bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om zelf als ondernemer aan de slag te gaan.Je kunt bijvoorbeeld aan het werk gaan in de productie, voor het afstemmen van bedrijfsprocessen. Wanneer je aan de slag gaat in de organisatorische kant moet je de werkzaamheden van de medewerkers organiseren en geeft leiding. Ook kun je kiezen voor de logistieke kant, hierbij ben je vooral bezig met het interne vervoer van goederen. Omdat je breed opgeleidt bent, weet je van verschillende terreinen het nodige af. Je kunt ook functies bekleden zoals; verloopleider, projectleider, vestigingsmanager of bijvoorbeeld adviseur. Allerlei kleine en middelgrote bedrijven ontvangen je met open armen.

Opleidingsinhoud

In het eerste jaar (de propedeuse) krijg je inzicht in de mogelijkheden tijdens en na de studie. Je maakt kennis met de verschillende facetten van het vakgebied. Door middel van projecten of thema's wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden. Vakken die daarin voorkomen zijn: personeels- en organisatiemanagement, communicatie en informatica. Ook vakken als financieel management, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, logistiek management en marketingmanagement. Ook technische vakken horen tot het curriculum, ontleend aan werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

In de hoofdfase (3 jaar) ga je dieper in op de leerstof, je loopt stages en voert praktijkgerichte opdrachten uit. In het tweede jaar raak je meer vertrouwd met bedrijfskundige begrippen en methoden. In het derde jaar ga je stagelopen bij een bedrijf naar keuze. Hier leer je de theorie in praktijk te brengen door bijvoorbeeld een advies uit te brengen over een vraagstuk. In de tweede helft van je derde jaar kun je op sommige scholen kiezen voor een minor. De minor is een studieonderdeel waar je studiepunten voor krijgt. Niet alle scholen bieden een minor aan, dus informeer goed. Het vierde jaar is gericht op het afstuderen. Je kunt al goed overweg met de praktijk en krijgt ook projecten die uit de praktijk komen. In het laatste half jaar ga je afstuderen. Tijdens je afstudeerstage ga je bijvoorbeeld aan het werk met een complex vraagstuk.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Delft - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Bosch, Tilburg - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Heerlen - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Vlissingen, Middelburg - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.