De Haagse Hogeschool

Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je hebt altijd al voor de klas willen staan. Nu kun je deze droom waarmaken. Kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Kinderen leren lezen en schrijven en zorgen dat ze stevig in de wereld staan. Dat is toch geweldig! De Pabo brengt de echte juf of meester in je naar boven. Je wilt leerlingen vooral motiveren en inspireren, zodat ze volledig tot hun recht komen. Samen met ouders, verzorgers en collega’s wil je ieder kind een zo onbezorgd mogelijke schooltijd geven. Je biedt ze een veilige plek waar kinderen leren en ontdekken en zich binnen hun mogelijkheden maximaal ontwikkelen.

Als de deeltijdopleiding je interesse heeft en je hebt een hbo- of wo-diploma, kijk dan ook zeker naar het zij-instroomtraject dat we sinds kort aanbieden. Dit traject biedt een verkort scholingstraject waarmee je ook volledig bevoegd leraar kan worden.

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder meer uit het oefenen van vaardigheden uit de basisvakken van het basisonderwijs: rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis, sport, handvaardigheid, muziek en schrijven en lezen. Ook oefen je vaardigheden als kringgesprekken, oudergesprekken en krijg je vakken als pedagogiek, agogiek, psychologie, sociologie, informatica en orthopedagogiek. Je werkt praktijkgericht en je besteed veel tijd aan het werken in groepen.

Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden kun je gebruiken en welke (ICT)middelen kun je gebruiken? Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van de specifieke vakken. In ieder geval wordt veel aandacht besteed aan de praktijk van het lesgeven, de verschillende onderwijstypen en les- en groepsorganisatie. Ook de organisatie van de school en alles wat daarbij komt kijken, wordt in de opleiding behandeld: financiën, kwaliteitszorg, leidinggeven, voorlichting en PR. Je kunt ook kiezen voor een specialisatie: het jonge kind of het oudere kind. Je studeert echter af als allround leraar of lerares. Stages nemen een belangrijke plaats in. Eerst als oriëntatie, maar langzaam maar zeker ben je bezig als volwaardig docent.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Opleidingsduur

4 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit die door de overheid gefinancierd wordt. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, hoofdvestiging

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt graag met mensen, kinderen en jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, iets laten zien van de wereld waarin zij leven en de invloed die zij daar zelf op hebben. Je moet kennis kunnen overdragen en geduld kunnen opbrengen. . Je moet vindingrijk, creatief en consequent zijn. Een klas is soms een 'handvol', waarvoor je wel wat energie moet hebben!

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar - Hogeschool IPABO Alkmaar Voltijd Deeltijd Duaal
Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool IPABO Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Breda - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Doetinchem - Iselinge Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Ede - Christelijke Hogeschool Ede Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven, Den Bosch, Sittard, Venlo, Tilburg, Veghel - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede, Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Gouda - Driestar Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden, Emmen, Groningen, Assen, Meppel - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leiden - Hogeschool Leiden Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Sittard - Zuyd Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Marnix Academie Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht, Amersfoort - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Vlissingen - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Hogeschool Viaa Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Katholieke PABO Zwolle Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.