Hogeschool Rotterdam

Leraar Natuurkunde Tweedegraads

HBO-opleiding
35261
4 jaar
Voltijd, Deeltijd
HBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO, de onderbouw van Havo en VWO. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw lessen richten zich op het vak natuurkunde. Daarbij horen ook zaken als mechanica, atoom- en kernfysica, optica, wiskunde en er zijn raakvlakken met scheikunde.

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit leerstof uit het vakgebied natuurkunde en scheikunde (bij Fontys samen met Techniek) Ook practica en excursies horen bij het programma.

Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden kun je gebruiken en welke (ICT)middelen. Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van de stof uit de propedeuse. Zowel theoretisch als praktisch (excursies en werkbezoeken) wordt er aandacht besteed aan: mechanica, optica, elektronica, atoom- en kernfysica, trillingen en golven, relativiteit en kleine deeltjes, thermodynamica en elektromagnetisme. Ook wiskunde, sterrenkunde, weerkunde en milieubeheer vormen belangrijke onderdelen van de opleiding. Je leert hoe je leerlingen door het (laten) doen van proeven inzicht kan geven in de leerstof. Je wordt verder voorbereid op het lesgeven en begeleiden, door vakken als onderwijskunde, psychologie, sociologie, didactiek en pedagogiek. Je leert de schoolsystemen kennen, hoe je een programma opbouwt en hoe je in een team kunt werken.

Veel van de leerstof verwerk je in projecten/opdrachten met een groep medestudenten. Natuurlijk nemen te gebruiken media een belangrijke plaats in: internettoepassingen, cd-rom en E-learning, het gebruik van video en film. Je loopt vanaf het begin stage, ook in sectoren van de hulp- en dienstverlening waar de leerlingen die jij les gaat geven, zullen werken. In de loop van de jaren krijg je steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het lesgeven.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen, Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Tilburg, Sittard - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.