Hogeschool Van Hall Larenstein

Kust- en zeemanagement

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De vraag naar specialisten op het gebied van kust en water, neemt nog steeds toe. Nederland is een waterland bij uitstek. Er zijn tal van projecten waar men de deskundigheid van afgestudeerden aan de opleiding kust- en zeestudies bij nodig heeft. Je kan bij veel verschillende instanties aan het werk. Enkele voorbeelden zijn; gemeentes, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld de visserij, maar je kunt ook werken bij een adviesbureau. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om te werken bij internationale organisaties en belangenorganisaties.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar, de propedeuse, vormt de basis voor de hoofdfase. Je maakt kennis met de opleiding, het werkveld en het beroep dat jij misschien kan gaan vervullen. Het propedeutische jaar is oriënterend en breed. Je krijgt vakken als oceanologie, ecologie en communicatie.

De hoofdfase van de opleiding duurt drie jaar, in deze periode leer je beroepsgericht. Er zijn veel excursies waardoor je een goede indruk van de praktijk krijgt. In de hoofdfase krijg je vakken als; visserij, scheepvaart en communicatie. Naast de theoretische vakken loop je ook stage. In het vierde jaar houd je je voornamelijk bezig met afstuderen. Je rond je studie af met een afstudeerproject. Voor je eigen ontwikkeling kun je ook nog modules kiezen om je te specialiseren. Enkele voorbeelden zijn: visverwerking, logistiek of je leert er een andere taal bij.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-.
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

  • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2020/2021 tussen de € 1.276,- en de € 2.143,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je vervult na afronding van deze studie vaak een adviserende rol. Bijvoorbeeld bij een nationaal of internationaal bedrijf, instelling of belangenorganisatie dat zich bezighoudt met kustwaterprojecten. Je moet dus over een sterk analytisch vermogen beschikken. Daarnaast krijg je veelal te maken met tegenstrijdige belangen en zul je zaken dus zorgvuldig tegen elkaar af moeten wegen. In je bemiddelende en adviserende rol moet je over goede mondelinge, schriftelijke en contactuele vaardigheden beschikken. Je hebt een brede kijk op de verschillende vraagstukken binnen dit vakgebied.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.