ArtEZ Academie voor Art & Design, Theater & Dans, Conservatorium Arnhem

Autonome Beeldende Kunst

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Er zijn geen vaste banen op te sommen voor afgestudeerden van de opleiding Autonome Beeldende Kunst. Het werkveld is complex, veelzijdig maar ook vooral veranderlijk. De groeiende technologische mogelijkheden zorgen ervoor dat er steeds meer manieren komen om het eigen gedachtengoed vorm te geven. Nieuwe media worden door autonome kunstenaars gebruikt, beoefend en toegepast. Een belangrijke keuze die je na je studie zult moeten maken is of je zelfstandig of in opdracht wilt gaan werken.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar van de opleiding, de propedeuse, is een belangrijke fase. In dit jaar wordt er getoetst of de studie zinvol en kansrijk is. Het propedeusejaar is intensief, maar heel bevredigend. Deze periode zal een blijvende invloed zijn op je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je slaagt voor het propedeutische examen, dan kun je de vakstudie met vertrouwen tegemoet zien.

In de hoofdfase leer je allerlei methoden en technieken te gebruiken, uiteenlopend van klassieke kunstdisciplines als tekenen, schilderen, beeldhouwen en monumentale kunsttoepassingen, tot multimedia toepassingen en allerlei gemengde technieken. Er wordt binnen de studie geen strikte onderverdeling gehanteerd in techniek, materiaal, vlakke of ruimtelijke kunstproducten. Er wordt aandacht besteed aan vrije atelierproductie en aan ontwerpen in opdracht.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 € 2.209,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 tussen de € 1.315,- en maximaal € 2.209,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Er zijn geen specifieke beroepseisen te benoemen voor autonome kunstenaars. Wel moet je goed zelfstandig kunnen werken en natuurlijk creatief kunnen denken. Tevens moet je inzicht hebben in de bedrijfsmatige aspecten van het autonome kunstenaarschap.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.