Hogeschool Inholland

Integrale Veiligheid

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wanneer je de studie integrale veiligheid hebt afgerond mag jij jezelf bachelor of Business Administration noemen. Je kunt als afgestudeerde werk vinden bij uiteenlopende bedrijven. Taken die behoren bij jouw werkzaamheden horen zijn de veiligheidszorg en het veiligheidsbeleid. Je kunt een veiligheidsbeleid opstellen en adviezen uitbrengen over de veiligheid. Tot je taken kunnen ook het coördineren van een veiligheidsbeleid horen. Je opereert op verschillende terreinen zoals crisisbeheersing of de organisatie van grote evenementen.

Je kunt verschillende functies vervullen zoals evenementenmanager, preventiemanager, beleidsmedewerker, riskmanager, veiligheidsadviseur en veiligheidscoördinator. Je kunt bij verschillende bedrijven aan de slag, zowel profit als non-profit. Je kunt bijvoorbeeld werk vinden bij banken, multinationals, recherchebureaus, havens en vliegvelden.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar is vooral georiënteerd op je toekomstige beroepsveld. Je krijgt algemene vakken en projecten. Onderdelen waarmee je te maken krijgt in het eerste jaar zijn onder meer organisatie, omgeving, veiligheid en maatschappij. In het eerste jaar maak je ook al een beetje kennis met je toekomstige beroep door opdrachten uit te voeren in de praktijk. Ook volg je projecten met je medestudenten. Door middel van deze projecten leer je om samen te werken en taken goed te verdelen.

De laatste drie jaar van je studie heet de hoofdfase. In deze drie jaar maak je ook weer kennis met je toekomstige beroep. Je maakt veel projecten mee die in de praktijk voorkomen. In het derde jaar ga je tevens vijf maanden op stage. Je kunt stagelopen in zowel de private als de publieke sector. Wanneer je gaat stagelopen is het de bedoeling dat je een opdracht gaat doen in de veiligheid. Je mag zelf een bedrijf kiezen waar je stage wilt lopen.

Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen. Je doet een afstudeeronderzoek in opdracht van een opdrachtgever. Ook bij het afstuderen mag jij zelf een voor jou interessant bedrijf uitzoeken waar je een praktijkgericht veiligheidsvraagstuk gaat beantwoorden.

Vooropleiding

Je kunt de opleiding volgen als je in het bezit bent van een van de volgende diploma's: havo, vwo en mbo (niveau 4) oude en nieuwe stijl.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2012/2013 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld
op € 1.771

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2018/2019 tussen de € 1.226,- en de € 2.060,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Het is belangrijk dat je snel weet te handelen in een moeilijke situaties. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke veiligheid en heb je veel belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen. In je werk kom je veel met mensen in aanraking. Het is dus belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en je bent klantvriendelijk.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
De privacy statement en voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.