Audicien

Richting binnen: Audicien

MBO-opleiding
25047
4 jaar
BBL
4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Er is veel lawaai om ons heen. Er zijn ook veel mensen met gehoorproblemen om ons heen. Dit komt door de toenemende blootstelling aan lawaai. Vind je het interessant om gehoorproblemen te onderzoeken? Lijkt het je leuk om met mensen te werken? Dan is de opleiding Audicien de opleiding voor jou.

  • uitvoeren van audiologisch onderzoek en verricht functionele diagnostiek
  • uitvoeren van audiologisch-technische revalidatie

Als audicien kun je aan het werk bij een audicienbedrijf. Je onderzoekt de klachten van mensen. Je meet de oren en probeert vast te stellen waar de oorzaak precies ligt. Je adviseert mensen over de verschillende soorten gehoorapparatuur en begeleidt klanten bij het leren gebruiken van een hoortoestel.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding om audicien te worden zijn er verschillende vakken die je aangeboden krijgt. Vakken zoals audiologie en geluidsleer. Essentiele vakken die bij de uitoefening van het vak kunnen helpen. Verschillende apparaten en vormen van hoortoestellen worden behandeld tijdens de opleiding, zodat jij later de beste opties kent en deze eventueel kunt aanbevelen aan bijvoorbeeld een van je klanten. Andere vaardigheden die je onder de knie krijgt na het behalen van de opleiding zijn het meten en onderzoeken van gehoor.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.
  • Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2020/2021 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.202,00.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het cursusgeld voor 2020/2021 € 250,00.

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is dit € 606,00.

Het wettelijk les- en cursusgeld. wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende HBO opleiding.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt voor en met mensen, die het meestal niet gemakkelijk vinden om over hun klachten te praten. Je moet dus over de nodige tact, klantvriendelijkheid en veel geduld beschikken om hen te kunnen helpen. Je werkt met zeer kleine apparatuur en bij het repareren en aanpassen is een goede handvaardigheid, grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid van belang. Je hebt ook contacten met artsen en leveranciers van apparatuur, dus een professionele houding is belangrijk.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Dordrecht - Da Vinci College BOL BBL
Heel Nederland - EDUmatch BOL BBL
Utrecht - MBO Amersfoort BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.