Bibliotheekmedewerker

Richting binnen: Medewerker Informatiedienstverlening

MBO-opleiding
25131
3 tot 4 jaar
4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De bibliotheekmedewerker is een makelaar in informatie. Of deze nu vastgelegd is in woorden, beelden, geluiden of digitale media, de medewerker informatiedienstverlening stemt vraag en aanbod op elkaar af. Hij doet uitvoerend werk dat past binnen vaste beleidskaders. Vlot kunnen communiceren met individuen en groepen is voor de Medewerker informatiedienstverlening een absolute voorwaarde. Daarnaast moet hij goed zijn in het opsporen, selecteren, ordenen en toegankelijk maken van informatie. Het gaat daarbij nooit om de technieken op zich, maar altijd om de vraag hoe informatiegebruikers de informatie zo snel mogelijk kunnen vinden. Sommige Medewerkers informatiedienstverlening hebben ook coördinerende en leidinggevende taken op een duidelijk omschreven gebied.

Hoofdtaken van de Bibliotheekmedewerker:
 • mede organiseren van een omgeving waarin informatiebemiddeling efficiënt en effectief plaatsvindt
 • mede voorbereiden en uitvoeren van beleid
 • plannen van werkzaamheden
 • bewaken van de uitvoering van werkzaamheden (ook budgettair)
 • coördineren en organiseren
 • leidinggeven in operationele zin
 • coördinatie van en dagelijks toezicht op de uitvoering van vaktechnische werkzaamheden
 • collectioneren op afdelingsniveau
 • uitlenen en klantenservice
 • presentatie - en promotieactiviteiten

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding Bibliotheekmedewerker leer je hoe je de vragen van klanten verder kunt analyseren, zodat je goed kunt adviseren. Je leert wat collecties zijn en hoe je ze kunt presenteren. Je leert werken met de digitale systemen, zodat je bronnen kunt opzoeken. Daarnaast leer je hoe je de uitleen administratief afhandelt. Verder ga je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap volgen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.
 • Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals reiskosten, boekenkosten, etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijd BOL:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.168,- Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.
 • BBL en Deeltijd BOL:
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2019/2020 € 243,-. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit € 588,-.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende HBO opleiding, zoals;

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Vlot kunnen communiceren met individuen en groepen is voor de bibliotheekmedewerker een absolute voorwaarde. Daarnaast moet hij goed zijn in het opsporen, selecteren, ordenen en toegankelijk maken van informatie. Het gaat daarbij nooit om de technieken op zich, maar altijd om de vraag hoe informatiegebruikers de informatie zo snel mogelijk kunnen vinden.
Sommige medewerkers informatiedienstverlening hebben ook coordinerende en leidinggevende taken op een duidelijk omschreven gebied.

Functievereisten:
 • brede algemene ontwikkeling
 • goede contactuele eigenschappen
 • kennis van verschillende soorten media
 • kennis en vaardigheden op het gebied van geautomatiseerde systemen en digitale media
 • marktgerichtheid
 • resultaatgerichte houding

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen