Human technology (4)

Richting binnen: Human technology

MBO-opleiding
94790.
4 jaar
4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Na de opleiding Human Technology kun je gaan werken bij bedrijven van verschillende omvang. Je kunt werkzaam zijn in de sector dienstverlening, industrie, en service- en onderhoudsbedrijven. De grootte van deze bedrijven varieert van het midden- en klein bedrijf tot het grootbedrijf.

Als human technologist ben jij de tussenpersoon tussen de productontwikkelaars van technische producten en de gebruikers van deze producten. Jij hebt een adviserende rol met betrekking tot de technologische toepassingen op het gebeid van woon-, werk- en leefomgeving vanuit de verschillende gebruikersgroepen. Jij behartigd de belangen vanuit de wensen en behoeften van deze gebruikersgroepen. Je voert marktanalyses uit, daarnaast voer je ook product- en evaluatieontwikkelingen uit. Je houdt de administratie bij van de gebruikte materialen en de uren van het uitgevoerde werk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.
  • Voor deze niveau 4 (Specialisten/Middenkaderopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals reiskosten, boekenkosten, etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd BOL:
Voor het studiejaar 2018/2019 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op 1.155,00 Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.
  • BBL en Deeltijd BOL:
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2018/2019 240,00. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit 582,00.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende HBO opleiding, zoals;

Kans op werk & stage

Kans op stage

Kans op werk

Zeer weinig
Weinig
In evenwicht
Voldoende
Veel

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen