MBO Amersfoort

Tandtechnicus Prothese

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als Tandtechnicus Prothese werk je in een tandtechnisch laboratorium. Tandtechnische laboratoria zijn meestal zelfstandig gevestigde bedrijven, maar ook zijn verbonden aan een tandartsenpraktijk of aan een tandprothetische praktijk. Het laboratorium waar je werkt, werkt altijd in opdracht. De opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld tandartsen, tandprothetici, kaakchirurgen of orthodontisten.

Als Tandtechnicus Prothese werk je secuur, veilig en kostenbewust. Je handelt altijd volgens de voorgeschreven (kwaliteits)normen en de wetgeving, ook wanneer je onder tijdsdruk werkt. Je bent je ervan bewust dat je een hoogwaardig werkstuk dient af te leveren aan de opdrachtgever (en dus patiŽnt) en toont de ambitie om een werkstuk te vervaardigen dat voldoet aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiŽne. Je toont je bereid tot samenwerking en afstemming indien het werkstuk daarom vraagt. Daarnaast ben je als Tandtechnicus Prothese klantgericht naar zowel opdrachtgever als in het directe contact met de patiŽnt. De eisen die aan een werkstuk gesteld worden op het gebied van functionaliteit, hygiŽne en in toenemende mate ook esthetiek, vereisen dat je als Tandtechnicus Prothese gevoel moet hebben voor deze eisen en zeer nauwkeurig kan werken. Om de hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen is het daarnaast essentieel dat jij je altijd houdt aan de opdrachtbon, bedrijfsprotocollen, fabrieksspecificaties en wetgeving. Het werk wordt aldus volgens standaardwerkwijzen en naar eigen inzicht uitgevoerd. Je hebt daarom specialistische kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van dit beroep.

Wanneer de tandtechnische werkstukken die je hebt gemaakt niet voldoen aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiŽne en er niet volgens planning gewerkt wordt, kan dat tot gevolg hebben dat de opdrachtgever het tandtechnische werkstuk niet (op tijd) kan plaatsen in de mond van de patiŽnt. Het kan zijn dat (een groot deel van) het werk dan opnieuw gedaan moet worden.

Het werkaanbod in het tandtechnisch laboratorium is niet constant. Het verloopt in pieken en dalen omdat het laboratorium afhankelijk is van de opdrachten die binnenkomen. De Tandtechnicus Prothese is daardoor genoodzaakt om flexibel in spelen op verschuivingen in de planning van de werkzaamheden. Daarnaast ben je als Tandtechnicus Prothese in staat om een goede en duurzame professionele relatie op te bouwen met opdrachtgevers en dien je ook duidelijk te zijn over (on)mogelijkheden in de opdracht. Je komt met goede alternatieve voorstellen en adviezen waar de opdrachtgever mee in kan stemmen

Opleidingsinhoud

Je leert hoe kunstgebitten worden gemaakt en hoe je deze moet ontwerpen. Verschillende technieken zoals het werken met 3D programma's komen aan bod tijdens je opleiding. Je leert alles over de materialen en gereedschappen die nodig zijn om het beste werk af te leveren.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Een mbo-opleiding op niveau-4 heet een middenkaderopleiding. Je studie duurt 3 of 4 jaar, dit verschilt per opleiding.

De toelatingseisen zijn voor een middenkaderopleiding iets anders dan voor mbo-opleidingen op de andere niveaus:

  • je hebt een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg;
  • je hebt een diploma van een vakopleiding, dus mbo niveau 3, is meestal voldoende voor een mbo-studie op niveau 4;
  • je hebt een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) gedaan. (je kan dan bij sommige scholen beginnen aan een middenkaderopleiding);
  • een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo of vwo. (sommige scholen willen dat je een havodiploma hebt voor een mbo-opleiding op niveau 4, maar dat verschilt per school. Informeer hiernaar bij de school).

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2023/2024 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op Ä 1.357,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het lesgeld voor 2023/2024 Ä 270,-.

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is het lesgeld voor 2023/2024 Ä 654,-.

Het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks geÔndexeerd.

Verder leren

Wil je verder studeren? Na deze niveau-4 middenkaderopleiding kun je doorstromen naar een HBO studie aan een Hogeschool.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Zelfstandig lever jij goed werk af, maar binnen een team werk jij ook goed samen met collegaís. Je bent bestand tegen stress en levert onder tijdsdruk goed werk af. Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.