Scheepswerktuigkundige kleine schepen

Richting binnen: Koopvaardij Officier Kleine Schepen

MBO-opleiding
25515
2 tot 4 jaar
3
VeVa

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen (verder: scheepswerktuigkundige) ben je werkzaam in een internationaal georiŽnteerde beroepsomgeving. Je vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en de ferrysector.

De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de scheepswerktuigkundige alle schepen en een scheepswerktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het vermogen in kiloWatt (kW) van het schip. Als scheepswerktuigkundige kleine schepen mag je werken op schepen een vermogen van minder dan 3000 kW.

De nadruk van je werkzaamheden liggen op het technische onderhoud van het schip. Je controleert of er gewerkt wordt volgens relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden en beoordeelt of de belasting (sterkte) en stabiliteit van het schip voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en stelt waar nodig maatregelen voor om de belasting (sterkte) en stabiliteit van het schip te verbeteren. Je kiest als Scheepswerktuigkundige voor het juiste materiaal en gereedschap zodat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op het schip probleemloos uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast voer je berekeningen uit om de benodigde hoeveelheden brandstof en de verdeling ervan te bepalen. Je hanteert interne communicatiesystemen, maakt hoofd- en hulpwerktuigen bedrijfsklaar en bedient de hoofd- en hulpwerktuigen en bijbehorende besturings- en controlesystemen.

Je moet nauwkeurig kunnen werken, want jij bent de persoon die gebreken in elektrische en elektronische meet- en regelsystemen controleert en analyseert en je herstelt deze indien nodig. Je werkt hiervoor samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties. Je maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en ben je belast met werkzaamheden zoals het vervoeren van goederen, operationele taken maar ook leidinggevende taken. Bij dit beroep is het uitgangspunt dat je als scheepswerktuigkundige een specialistisch inzetbare scheepsofficier bent, waarvan goede kennis en vaardigheden zijn vereist. Je werkt in onregelmatige diensten en je bent gedurende de vaarperiodes continue aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond.

Opleidingsinhoud

Binnen de opleiding leer je van alles over verschillende aspecten van een schip. Het gaat om kleine schepen. Binnen de opleiding leer je het uitvoeren van onderhoud en reparaties van diverse systemen aan boord. Hierbij kun je denken aan pompen en koelinstallaties, maar ook de controlesystemen. Oefenen in de praktijk en simulaties zijn een onderdeel van de opleiding, om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op je werk!

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

Voor deze vakopleiding (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen:
  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;
  • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriŽle regeling.

Kosten

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2020/2021 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op Ä 1.202,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

Deeltijd MBO (BBL):
  • Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het cursusgeld voor 2020/2021 Ä 250,00.
  • Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is dit Ä 606,00.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4, zoals:

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je bent communicatief vaardig en neemt vaak het voortouw. Jij hebt leiderschapskwaliteiten. Daarnaast ben je een goede teamplayer en heb je een affiniteit met schepen en het water. Je hebt een goed technisch inzicht en een hardwerkend persoon .

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen