EDUmatch

MBO Dierenartsassistent paraveterinair (3)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Ben jij helemaal gek op dieren en op zoek naar een dankbaar beroep waarin je de hele dag met dieren en hun baasjes werkt? Dan is de MBO-opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair een uitstekende keuze!

Als dierenartsassistent ben jij de helpende hand van de dierenarts. Allereerst verzorg je de dieren die voor een behandeling bij de dierenarts komen. Onder toezicht van de dierenarts mag je ook medische behandelingen verrichten, zoals het verwijderen van hechtingen, nagels knippen en wonden schoonmaken en verbinden. Daarnaast verzorg je administratieve werkzaamheden, zoals het beheren van de receptie, beheren van de agenda en schrijven van rapporten. Kortom: een dierenartsassistent heeft een uitdagende, leuke en veelzijdige baan.

De MBO-opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair bereidt je perfect voor op deze baan. Wanneer jij je diploma op zak hebt, bezit jij over alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt als dierenartsassistent. Het is heel belangrijk dat jij een passie hebt voor dieren en een brede interesse hebt voor dierverzorging en -genezing. Ook moet je sterke sociale eigenschappen hebben, aangezien je veel met hun baasjes communiceert.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ’kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.
De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 3F
 • Engels
 • Rekenen 3F

De opleiding Dierenartsassistent paraveterinair is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.

Kerntaak 1: Beheert receptie en apotheek
Als dierenartsassistent paraveterinair verricht je allerlei werkzaamheden in een dierenartspraktijk of een dierenkliniek. Je ontvangt klanten (meestal de eigenaar of verzorger van een dier) aan de balie, vraagt naar symptomen van de patiënt (het te behandelen dier) en stelt de behoefte aan medische zorg vast. Je geeft informatie over de behandeling en voorlichting. Verder voer je ook administratieve taken uit, zoals het bijhouden van vaccinatiegegevens, het bewaken van de voorraad of het maken van afspraken met de dierenarts.

Modules bij deze kerntaak
 • Beheren van receptie en apotheek

Kerntaak 2: Assisteert bij onderzoek, behandelingen en operatie
Verder assisteer je bij onderzoek, behandeling en operaties. Je let daarbij ook op de toestand van de patiënt. Vooraf maakt je de patiënt klaar voor de operatie en zorg je ervoor dat alle benodigdheden voor de operatie klaar liggen. Tijdens de operatie dien je onder begeleiding anesthesie toe en bewaak je de toestand van de patiënt.

Je assisteert bij het hanteren en fixeren van de patiënt en reikt de dierenarts instrumenten aan en bewaakt de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Vervolgens draag je na onderzoek, behandeling en operatie zorg voor de hygiëne en desinfectie van de spreekkamer en de operatiekamer en de gebruikte materialen. En registreert onderzoek, behandeling en operatie in het patiëntenregistratiesysteem.

Modules bij deze kerntaak
 • Assisteren
 • Infectieziekten
 • Algemene en plaatselijke verdoving

Kerntaak 3: Voert en verzorgt gezonde dieren en begeleidt geboorteproces
In overleg maak je een planning voor het voeren van dieren in de kliniek. Je bewaakt de kwaliteit van het voer, houdt de voervoorraad op peil en controleert de werking van voerapparatuur en watervoorziening. Je schat in welke dieren op welk moment welke verzorging nodig hebben en voert deze werkzaamheden uit.

Je monitort de dieren waarbij je de conditie controleert en afwijkingen en ziekten signaleert. Tijdens het verzorgen stimuleer je gewenst gedrag en corrigeer je ongewenst gedrag van de dieren. Je registreert de gegevens met betrekking tot de voer- en watervoorziening en de voer- en wateropname, net als relevante informatie over de verrichte verzorgingswerkzaamheden en rapporteert hierover aan de dierenarts. Ook assisteer je bij de geboorte. Je verzorgt het moederdier en de nakomeling(en).

Modules bij deze kerntaak
 • Voeren en verzorgen dieren
 • Begeleiding en voortplanting dieren

Kerntaak 4: Draagt zorg voor opgenomen dieren en verleent eerste hulp
Als dierenartsassistent paraveterinair verzorg je de huisvesting, het binnenklimaat en de voer- en watervoorziening voor opgenomen dieren in de praktijk. Je controleert en onderzoekt de conditie van (groepen) opgenomen dieren, signaleert afwijkingen en ziekten en dient voorgeschreven diergeneesmiddelen toe. Ook verricht je voorkomende verpleegwerkzaamheden zoals wondverzorging en het toedienen van medicijnen. Als de dierenarts afwezig is, verleen je eerste hulp in spoedsituaties. Verder houdt je de verblijfsruimten van opgenomen dieren schoon en rapporteer en registreer je je werkzaamheden zodat je kunt rapporteren aan de dierenarts en collega’s.

Modules bij deze kerntaak
 • Verlenen van eerste hulp

Kerntaak 5: Verricht laboratoriumwerkzaamheden en voert diagnostische handelingen uit
Laboratoriumwerk hoort ook tot de taken van een dierenartsassistent paraveterinair. Denk hierbij aan het afnemen van monsters en het ontvangen en verzenden van deze monsters. Je maakt en ontwikkelt röntgenfoto’s en assisteert bij beeldvormende technieken. Ook voer je laboratoriumonderzoeken uit en los je problemen met röntgen- , echografie en/of laboratoriumapparatuur op. Natuurlijk rapporteer en registreer je de verkregen onderzoeksuitslagen. Je geeft de gevonden uitslagen door aan de dierenarts of herhaalt bij twijfel het onderzoek.

Modules bij deze kerntaak
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Radiologie

Praktijkdagen
Bij deze opleiding horen zes verplichte praktijkdagen. Vier praktijkdagen vinden plaats in Leiderdorp. Daarvan gaat er één over assisteren en drie gaan over laboratoriumwerk. Twee praktijkdagen vinden plaats bij de Martin Gaus Academy in Lelystad en horen bij Verlenen eerste hulp bij dieren. Op de praktijkdagen gaat het in de eerste plaats om zelf oefenen en daarmee vormen ze een perfecte voorbereiding op het examen. Bij de praktijklessen Laboratoriumwerk is het ter bescherming van je kleding en voor de veiligheid verplicht een witte jas en veiligheidsbril te dragen (verkrijgbaar in iedere winkel voor bedrijfskleding). Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen extra kosten verbonden.

Loopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding word je nauwlettend begeleid door een praktijkbegeleider die jou ondersteuning en feedback geeft. Een belangrijk onderdeel tijdens je opleiding zijn de loopbaangerichte opdrachten. Ook hierin zul je optimaal begeleid en ondersteund worden, zodat jouw opleiding succesvol afgerond kan worden.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van je opleiding. Allereerst zul je geleerde theorie in praktijk toepassen. Tevens is dit een mogelijkheid om kennis en handelingen te leren die je alleen in de praktijk kunt op doen. Bovendien is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe de dagelijkse werkzaamheden van een dierenartsassistent er uit zien, en of dit beroep dus echt bij je past.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 960 uur BPV bij een erkend en door Aeqor geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Examen
Enkele modules worden afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand.

Wanneer je kiest voor betaling per examen, bedraagt het totale examengeld ongeveer €1662,50 (2014). Wanneer je kiest voor een vast bedrag per maand, betaal je iedere maand €23. Je profiteert in dat geval van een korting van ongeveer 50%. Vervolgens mag je ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos afleggen. Examens die door een externe instantie worden afgenomen, kunnen alleen via de desbetreffende instantie worden geboekt. Houd voor deze examens rekening met een aanvullende uitgave van €444,- (2014).

Diploma
Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:
 • MBO niveau 2 en 3 Welzijn of Zorg
 • VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde, theoretische of basisberoepsgerichte leerweg
 • LBO, VBO, MAVO, MAVO-VBO, HAVO, VWO
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar

Verder leren

Na het behalen van het diploma kun je onder bepaalde voorwaarden kunt doorstromen naar het HBO-onderwijs. Bijvoorbeeld naar HBO Diergezondheid en -welzijn of HBO Diermanagement. Natuurlijk kun je ook met de nodige vrijstellingen een andere MBO-opleiding gaan volgen.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.