Hogeschool Utrecht

Management in de Zorg

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Na de opleiding kun je een (midden)managementfunctie bekleden binnen een organisatie waar zorg en dienstverlening centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan zieken- en verpleeghuizen, de kinderopvang of revalidatiecentra. Afhankelijk van de grootte van de organisatie word je bijvoorbeeld zorgmanager, projectleider, teammanager of locatiemanager.

Je staat als manager in de zorg tussen je medewerkers en het hoger management. Je stuurt je personeel aan, signaleert wat er speelt binnen én buiten de organisatie en rapporteert over deze zaken naar het hoger management. Aan de andere kant zorg je er voor dat vraag en aanbod op het gebied van zorg worden afgestemd en ingevuld, waarbij je de planning en kwaliteit bewaakt. Daarbij bewaak je ook de budgetten en houdt je je bezig met een stukje marketing. Jouw werkzaamheden zijn dus heel veelzijdig, waarbij je een belangrijke schakel bent in de organisatie.

Opleidingsinhoud

Deze opleiding is ook wel bekend onder de naam Management in zorg en dienstverlening. In het eerste jaar van de opleiding zal de focus liggen op de (toekomst)mogelijkheden die deze opleiding je biedt en de verschillende vakgebieden waarmee je te maken kunt krijgen. Ook staat de vraag ‘hoe zorg en dienstverlening af te stemmen op de vraag van cliënten?’ centraal. Daarnaast word je ingeleid in het (aan)sturen en motiveren van personeel.

De hoofdfase (meestal 3 jaar) staat in het teken van verdieping, waarbij je je specialiseert. Onderwerpen die in de hoofdfase aan bod komen zijn onder andere:
  • Management, Organisatie & Beleid
  • Personeels- en financieel management
  • Kwaliteit- en dienstenmanagement

Je leert met name hoe jij als manager kunt handelen binnen een organisatie en hoe jij je daar verder in kunt ontwikkelen. Het draait dus met name om je eigen ontwikkeling. Hierbij werk je in projecten en praktijksituaties (waaronder stage). Uiteraard moet je ook weten hoe het er binnen een organisatie aan toe gaat; hoe zit de organisatie in elkaar, welke diensten biedt zij aan, welk beleid hanteert zij? Jij leert middelen en personeel zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, waarbij je na je opleiding een duidelijk beeld hebt van het reilen en zeilen binnen de zorg.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als manager in de zorg heb jij later zicht op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het gaat dan zowel om maatschappelijke ontwikkelingen als om ontwikkelingen in de zorg en binnen de eigen organisatie. Deze ontwikkelingen weet jij te vertalen naar een goed advies en een goed uit te voeren beleid. Jouw mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn dus goed ontwikkeld, waarbij je goed kunt signaleren, presenteren en adviseren. Leidinggeven vormt een belangrijke taak, waarbij je goed moet kunnen (aan)sturen en coachen. Zowel voor jezelf als voor je toekomstige medewerkers draait het om ‘Leren en ontwikkelen’.

Tot slot moet je als manager in de zorg open staan voor veranderingen, waarbij je klant-, resultaat- én oplossingsgericht te werk gaat.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amersfoort - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Leiden - Hogeschool Leiden Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.