Hogeschool Inholland

Leraar Basisonderwijs Digitaal (DigiPabo)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je bent opgeleid om in het basisonderwijs voor de klas te staan- les te geven, kinderen te helpen hun weg te vinden in de maatschappij. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Begeleiding van leerlingen, overleg met collega's, gebruik van allerlei media in de lessen, gesprekken met ouders, allemaal taken die bij onderwijs horen. Je kunt ervoor kiezen om les te geven aan de jongste kinderen (de onderbouw) of aan de wat oudere (de bovenbouw). Er word veel van je verwacht in onze drukke, multiculturele samenleving, maar kinderen geven daar ook veel voor terug.

Je kunt je ook specialiseren in bepaalde terreinen, zoals kinderen met leerachterstanden, kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, of kinderen die om fysieke of psychologische redenen extra aandacht en hulp nodig hebben (denk aan de samen-naar-school gedachte). Creativiteit, sport, spel, cultuur, muziek zijn in het basisonderwijs eveneens erg belangrijk. Natuurlijk staat de computer ook centraal.

Het basisonderwijs kent ook verschillende 'soorten' - scholen waar een bepaalde onderwijsfilosofie de basis vormt voor de inrichting van de school, de organisatie en inhoud van het onderwijs. Bijvoorbeeld: Dalton-, Jenaplan of Montessorionderwijs of de Vrije school (antroposofisch).

Opleidingsinhoud

De digitale deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (DigiPabo) is opgezet voor studenten die als leerkracht willen werken in het basisonderwijs en in staat zijn om vrijwel geheel zelfstandig een opleiding op afstand te volgen.

Het belangrijkste kenmerk van deze studievorm is dat het aantal directe persoonlijke contacten tussen studenten en medewerkers van de opleiding zeer beperkt is. Via internet, webcam, e-mail, video en fax is het mogelijk een beroepsgerichte opleiding op verantwoorde wijze op afstand te volgen. Als student aan de DigiPabo mis je voor een groot deel de stimulans en ondersteuning van het persoonlijke contact met docenten. Studeren op afstand vraagt dan ook veel van je zelfstandigheid. Het doet een beroep op je zelfdiscipline en doorzettings­vermogen. Door op afstand samen te werken met medestudenten, onder begeleiding van de tutor, verdiep je je in de lesstof.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt graag met mensen: kinderen en jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, iets laten zien van de wereld waarin zij leven en de invloed die zij daar zelf op hebben. Je moet kennis kunnen overdragen en geduld kunnen opbrengen. Je moet vindingrijk, creatief en consequent zijn. Een klas is soms een 'handvol', waarvoor je wel wat energie moet hebben!

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.