Waterbouwer

Richting binnen: Waterbouwer

MBO-opleiding
25757
2 jaar
BBL
2

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als waterbouwer werk je bij bedrijven in de sector grond-, water- en wegenbouw. Je bent werkzaam in kleine, middelgrote of grote bedrijven of als zzp-er. De bedrijven hebben als voornaamste activiteiten baggeren, kust- en oeverwerk. Het maken van houtconstructies en grondverzet komen ook regelmatig voor. De opdrachtgevers zijn andere aannemers, overheidsinstellingen, particulieren en particulier bedrijfsleven. In deze functie werk je in de buitenlucht voornamelijk langs of op waterwegen. Je werkt vaak op moeilijk bereikbare plaatsen en bij de uitvoering van jouw werkzaamheden ben je meestal afhankelijk van weersomstandigheden.

Je maakt, onderhoudt en verwijdert waterbouwkundige constructies zoals kleine kunstwerken, oeverconstructies en houtconstructies. Je bent vooral bezig met de eenvoudige constructies of delen van de constructies. De Allround Waterbouwer zal de meer complexe constructies voor zijn rekening nemen. Jij hebt als waterbouwer contact met ploeggenoten, uitvoerders, opdrachtgevers, opzichters, vergunningverleners, leveranciers, klanten en omwonenden. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat je een professionele beroepshouding hebt die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Opleidingsinhoud

Tijdens je opleiding leer je verschillende aspecten die te maken hebben met het werk als waterbouwer. Je leert waterbouwkundige constructies te maken, door middel van afgraven en ophogen en bijvoorbeeld baggeren. Het onderhouden van deze constructies is een onderdeel van de opleiding. Je leert tevens hoe sluizen, dijken en waterkeringen worden ontworpen en gemaakt. Met machines omgaan en gereedschappen is iets wat je na deze opleiding helemaal onder de knie hebt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Een mbo-opleiding op niveau 2 heet een basisberoepsopleiding. Wil je bijvoorbeeld verkoper of medewerker financiële administratie worden? Dan kan je terecht bij een basisberoepsopleiding op niveau 2. De toelatingseisen voor dit niveau mbo-studies zijn strenger dan voor entreeopleidingen. Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 doen? Dan heb je minimaal nodig:
  • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of;
  • een diploma van een kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg of;
  • een diploma van een entreeopleiding of een andere basisberoepsopleiding
  • zat je ooit op de havo of het vwo? Heb je dit niet afgemaakt? En wil je nu graag een mbo-opleiding doen? Dan mag je (als je van de derde naar de vierde klas overging) meestal een basisberoepsopleiding doen. Maar dat verschilt per school.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2023/2024 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.357,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het lesgeld voor 2023/2024 € 270,-.

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is het lesgeld voor 2023/2024 € 654,-.

Het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verder leren

Wil je verder studeren? Dan kan je een mbo niveau-3 vakopleiding doen.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je kan goed communiceren en in teamverband werken en bent kwaliteits- en kostenbewust. Je bent bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Daarnaast ben jij je bewust van de risico’s die het niet naleven van deze regelgeving met zich meebrengt.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Drachten - Firda (ROC Friese Poort) BOL BBL
Heerhugowaard, Zaandam - Regio College BOL BBL
Holten, Vroomshoop - ROC van Twente BOL BBL
Nieuwegein - ROC Midden Nederland BOL BBL
Schiedam - Techniek College Rotterdam BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.