EDUmatch

MBO Dierverzorger recreatiedieren (3)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wil jij iedere dag dieren verzorgen en met dieren werken? Dan is de MBO-opleiding Dierverzorger Recreatiedieren echt iets voor jou.

Het beroep dierverzorger vereist allereerst heel veel dierenliefde, maar daarnaast ook veel vakkennis en praktische vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden doe je op tijdens je opleiding voor dierverzorger. Niet alleen leer je over verzorging en voeding van verschillende soorten dieren, je leert ook hoe het lichaam van dieren opgebouwd zijn en hoe het lichaam werkt, eerste hulp te verlenen en het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Daarnaast komt ook de voortplanting van dieren aan bod.

Als jij de MBO-opleiding Dierverzorger Recreatiedieren succesvol hebt afgerond en je diploma op zak hebt, bezit jij over geruime kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan bij bijvoorbeeld asiels, dierenpersions, hondenkennels, kinderboerderijen en dierentuinen.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 2F
 • Rekenen 2F

De opleiding Dierverzorger recreatiedieren is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.

Kerntaak 1: Verzorgt dieren en de leef- en werkomgeving
Je voert en verzorgt dieren en zorgt voor hun leefomgeving. Daarbij houdt je het welzijn en de gezondheid van de dieren goed in de gaten. Je zorgt ervoor dat de dieren voldoende eten en drinken krijgen. Hygiëne, waaronder persoonlijke hygiëne, is een belangrijk aspect van het verzorgen van dieren. In bepaalde branches, zoals kennels is het socialiseren van dieren erg belangrijk.

Modules bij deze kerntaak
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Huisvesting van dieren
 • Verlenen eerste hulp bij dieren
 • Werken volgens wetten en voorschriften
 • Nemen van hygiënische maatregelen
 • Voeren en verzorgen dieren

Kerntaak 2: Begeleidt voortplanting dieren
Je begeleidt het fokproces van de dieren. Je assisteert bij dekking en inseminatie en assisteert deskundigen bij onderzoek en vruchtbaarheids- en voortplantingsbehandelingen van de dieren. Zo nodig begeleid je de geboorte en draag je zorg voor het moederdier en de nakomeling(en). Ook verzorg en socialiseer je de jonge dieren.

Modules bij deze kerntaak
 • Begeleiding voortplanting recreatiedieren

Kerntaak 3: Draagt zorg voor klanten en/of publiek
Het omgaan met klanten en/of bezoekers is een ander aspect aan het werk van een dierverzorger recreatiedieren. Soms verkoop je dieren en/of diensten, zoals het uitlaten van honden. In dierentuinen en/of kinderboerderijen organiseer je activiteiten voor bezoekers. Voorlichting geven en adviseren over hoe om te gaan met dieren is ook erg belangrijk.

Modules bij deze kerntaak
 • Commerciële vaardigheden
 • Organiseren van activiteiten

Praktijkdagen
Bij deze opleiding horen drie verplichte praktijkdagen. Tijdens de praktijkdagen worden de praktische kanten van dierenverzorging en dieren-EHBO behandeld. De praktijkdagen over dierverzorging vinden plaats in Utrecht, de dag over het verlenen van eerste hulp vindt plaats bij Martin Gaus in Lelystad. Op deze praktijkdagen gaat het dus in de eerste plaats om de praktijk en om je voor te bereiden op het examen. Zelf doen staat centraal bij deze dagen. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen extra kosten verbonden.

Loopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding word je nauwlettend begeleid door een praktijkbegeleider die jou ondersteuning en feedback geeft. Een belangrijk onderdeel tijdens je opleiding zijn de loopbaangerichte opdrachten. Ook hierin zul je optimaal begeleid en ondersteund worden, zodat jouw opleiding succesvol afgerond kan worden.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van je opleiding. Allereerst zul je geleerde theorie in praktijk toepassen. Tevens is dit een mogelijkheid om kennis en handelingen te leren die je alleen in de praktijk kunt op doen. Bovendien is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe de dagelijkse werkzaamheden van een dierverzorger er uit zien, en of dit beroep dus echt bij je past.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 640 uur BPV bij een erkend en door Aeqor geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Examen
Enkele modules worden afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand.

Wanneer je kiest voor betaling per examen, bedraagt het totale examengeld ongeveer €1077,50 (2014). Wanneer je kiest voor een vast bedrag per maand, betaal je iedere maand €22,50. Je profiteert in dat geval van een korting van ongeveer 50%. Vervolgens mag je ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos afleggen.

Diploma
Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:

 • MBO niveau 2
 • VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde, theoretische leerweg
 • LBO, VBO, MAVO, MAVO-VBO, HAVO, VWO
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar

Verder leren

Hierna kun je met de nodige vrijstellingen een MBO-opleiding op niveau 4 gaan volgen. Denk bijvoorbeeld een aan MBO Dierenartsassistent paraveterinair.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.