Hogeschool Rotterdam

Master Pedagogiek (Urban Education)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De masteropleiding Pedagogiek is bedoeld voor professionals die hun inzichten willen verbreden. Accenten: beleid; maatschappelijke en politieke theorie rond opvoeden; onderzoek doen. Omvang: 77 ects.

Werk je met kinderen en jongeren en heb je daarbij te maken met de problemen en kansen van de grote stad? Heb je behoefte aan een verdere verbreding en verdieping van je kennis en kunde? Dan is de masteropleiding Pedagogiek (Urban Education) wellicht iets voor jou. Deze opleiding is van academisch niveau, vakoverstijgend en gericht op de praktijk en het beleid van het opgroeien van kinderen en jongeren in de stad.

De Masteropleiding Pedagogiek (Urban Education) bundelt de kennis van zes educatieve en sociaal-(ped)agogische opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Op inspirerende wijze reikt de opleiding nieuwe kennis aan. Ze leidt sociaal-pedagogische generalisten op die binnen de eigen beroepspraktijk met nieuwe kennis kunnen werken.

De Masteropleiding Pedagogiek (Urban Education) is bedoeld voor mensen die enkele jaren werkzaam zijn in het onderwijs, het jeugd- en jongerenwerk en de jeugdzorg. Ze richt zich op leidinggevenden, beleidsmakers en -uitvoerders die binnen organisaties te maken krijgen met theorie en praktijk, beleid en uitvoering; op medewerkers dus die binnen organisaties een schakelfunctie vervullen.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool Inholland Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.