EDUmatch

MBO Beveiliger (2)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Ben jij dienstvaardig, alert en verantwoordelijk en op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan? Dan is het beroep beveiliger vast iets voor jou. Met de MBO-opleiding Beveiliger niveau 2 word je perfect voorbereid op dit uitdagende beroep. Zelfs tijdens je studie kun je al aan de slag als beveiliger, omdat je als student van deze opleiding een grijze pas krijgt van de politie. Oftewel: een spannend maar interessante uitdaging!

Wanneer je het officiële diploma MBO Beveiliger op zak hebt, welke wordt uitgegeven door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), kun je aan de slag als beveiliger bij verschillende soorten bedrijven of organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Schiphol of de overheid. Hoofddoel van de beveiliger is toezicht houden op de veiligheid en naleving van bedrijfsregels of wet- en regelgeving. Meestal verricht je preventief toezicht maar soms dient er ook ingegrepen te worden. Daarnaast zul je dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren, zoals het ontvangen van bezoekers en het wijzen van de weg.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 2F
 • Rekenen 2F

De opleiding Beveiliger is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid
Als beveiliger controleer en surveilleer je en zorg je er zo voor dat je risico’s voortijdig signaleert en op tijd maatregelen kunt nemen. Dit heet preventief toezicht houden. Ook doe je toegangs- en uitgangscontroles. Je controleert of bezoekers en personeel aan de toelatingseisen voldoen respectievelijk aan de eisen om het pand te mogen verlaten. Je voert visitaties uit en handelt overtredingen van de regels af. Hierbij gebruik je verschillende systemen, zoals CCTV en pasjessystemen. Verder open en sluit je panden en loop je openings-, brand- en sluitrondes. Je voert afgesproken controlerende werkzaamheden uit (bijvoorbeeld het controleren van brandblusapparatuur) en signaleert onveilige of ongezonde situaties.

Modules bij deze kerntaak:
 • Oriëntatie op theorie
 • Beveiliging van gebouwen 2
 • Wettelijke kaders BVL 2

Kerntaak 2: Treedt repressief op
Als er een incident of calamiteit optreedt handel je daarnaar, dit heet repressief optreden. Bijvoorbeeld bij ongevallen, brand en inbraak. Afhankelijk van de aard van het incident of de calamiteit onderneem je actie. Je stelt eventuele slachtoffers gerust en waarschuwt indien nodig de hulpdiensten. Als je iemand op heterdaad betrapt, kan je overgaan tot aanhouding van de verdachte.

Modules bij deze kerntaak:
 • Waarnemen en noteren 2
 • Handelen in kritieke situaties 2

Kerntaak 3: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
Je voert ook dienstverlenende werkzaamheden uit. Zo wijs je bezoekers de weg, adviseer je mensen over een parkeerplaats, etc. Daarnaast ontvang je bezoekers vanuit een (portiers)loge, of vanachter een balie en bedien je de telefooncentrale. Het kan ook zijn dat je licht administratieve handelingen uitvoert op het gebied van registratie.

Na het behalen van het diploma kun je met vrijstelling de opleiding MBO Coördinator beveiliging (niveau 3) volgen.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van je opleiding. Allereerst zul je geleerde theorie in praktijk toepassen. Tevens is dit een mogelijkheid om kennis en handelingen te leren die je alleen in de praktijk kunt op doen. Bovendien is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe de dagelijkse werkzaamheden van een beveiliger er uit zien, en of dit beroep dus echt bij je past. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Loopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding word je nauwlettend begeleid door een praktijkbegeleider die jou ondersteuning en feedback geeft. Een belangrijk onderdeel tijdens je opleiding zijn de loopbaangerichte opdrachten. Ook hierin zul je optimaal begeleid en ondersteund worden, zodat jouw opleiding succesvol afgerond kan worden.

Examen
Enkele modules worden afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand.

Wanneer je kiest voor betaling per examen, bedraagt het totale examengeld ongeveer €868,50 (2014). Wanneer je kiest voor een vast bedrag per maand, betaal je iedere maand €37,70. Je profiteert in dat geval van een korting van ongeveer 25%. Vervolgens mag je ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos afleggen. Examens die door een externe instantie worden afgenomen, kunnen alleen via de desbetreffende instantie worden geboekt. Houd voor deze examens rekening met een aanvullende uitgave van €273,50 (2014).

Diploma
Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist.

Verder leren

Na het behalen van het diploma kun je met vrijstelling de opleiding MBO Coördinator beveiliging (niveau 3) volgen.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.